LESERINNLEGG: Yrkestrafikkforbundet med fem utfordringer til partiene

Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet (YTF), organiserer ansatte innen buss, godstransport, lager og logistikk. Her er våre utfordringer til de politiske partiene foran stortingsvalget 2021.

Av Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet

1. Gjenreis kollektivtrafikken etter pandemien

Under pandemien har det vært en dramatisk nedgang i bruken av kollektivtrafikk. Endrede reisevaner og økt bruk av hjemmekontor kan bety et langvarig fall. I tillegg er det grunn til å frykte at mange vil kvie seg for å gå om bord på en stappfull buss. Det vil kunne bety at man må ha økt kapasitet i kollektivtrafikken for å kunne betjene samme antall passasjerer. Summen av dette er at det trolig må brukes mer ressurser etter pandemien for å nå målet om at flere skal reise kollektivt. For å nå klimamålene utfordrer Yrkestrafikkforbundet partiene til å øke innsatsen for få flere til å reise kollektivt.

Les også:  Advarer: Mildværet gir risiko for vannskader

2. Bekjemp sosial dumping i transportbransjen

Transportnæringen er preget av stor internasjonal konkurranse og et stort innslag av sosial dumping. Selv om det har vært en økning i tekniske kontroller de siste årene, må dette intensiveres ytterligere og kombineres med kontroll av lønns- og arbeidsbetingelser. Vi utfordrer partiene til å styrke kontrollmyndighetene og sørge for en mer effektiv kontroll av de allmengjorte lønnsvilkårene innen godstransport og turbuss.

3. Gjør bussene til trygge arbeidsplasser

I motsetning til lastebiler, er det lite beskyttelse i frontpartiet på bussene. Med andre ord er førerplassen i bussene svært lite beskyttet, og sjåførene er svært utsatte hvis det skulle skje en ulykke. Selv personbiler har bedre beskyttelse i front enn de fleste busser. Det må derfor stilles krav om bedre kollisjonsbeskyttelse i busser gjennom nasjonale, nordiske og europeiske standarder. Fylkeskommune bør også stille krav til at de bussene som skal benyttes i anbudskjøring er de sikreste som finnes, og de må legge press på produsentene. Vi utfordrer partiene til å innføre nasjonale krav og jobbe for internasjonale krav som vektlegger sjåførens sikkerhet i buss.

Les også:  Stortingspresidenten til Frankrike

4. Gi yrkessjåførene mulighet til å ta pauser langs veger

For trafikksikkerheten og arbeidsmiljøet langs norske veger, er det viktig at antallet døgnhvileplasser økes. Det må fra myndighetenes side legges større press på å følge opp den nasjonale planen for døgnhvileplasser. I tillegg må det startes et arbeid for å planlegge flere døgnhvileplasser enn de 80-90 som omfattes av den nasjonale planen. Sett i forhold til avstander og antall lastebiler på norske veger er dette for lite. Vi utfordrer partiene til å sørge for en kraftig økning i antallet døgnhvileplasser langs norske veier. 

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

5. Styrk det organiserte arbeidslivet – øk fagforeningsfradraget

Den norske modellen er avhengig av at både arbeidsgivere og arbeidstakere er organisert. Et virkemiddel for å få flere til å bli fagorganisert, er at man får skattefradrag for deler av kontingenten. Beløpet har dessverre stått fast i mange år. Vi utfordrer derfor partiene til å doble fagforeningsfradraget, slik at det blir enklere for arbeidstakere å organisere seg. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.