Norske barn føler seg tryggest på nett – Og norske foreldre deler mest

abonner

Forskningsrapporten, som utgis i forbindelse med Safer Internet Day, viser også hvordan antall timer brukt på Internett varierer fra rundt to timer per dag (Sveits) til tre og en halv time (Norge).

Denne nye rapporten, EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries, kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med europeiske barns bruk av Internett. Forskere fra hele Europa har samarbeidet for å gjennomføre en omfattende undersøkelse med 25,101 barn mellom 9 og 16 år i 19 europeiske land.

Resultatene viser at de fleste barn i 19 europeiske land oppgir at de bruker mobiltelefon «daglig» eller «nesten alltid». I Norge bruker barn mer tid på Internett enn andre europeiske barn (3,6 timer sammenlignet med 2,8 timer i gjennomsnitt). Samtidig, føler norske barn seg tryggere på Internett enn de fleste andre europeiske barn. 42 prosent av norske barn i alderen 9-16 år oppgir at de ALLTID føler seg trygge på Internett (sammenlignet med 29 prosent i gjennomsnitt i undersøkelsen) og de fleste norske barn synes at andre mennesker er snille og hjelpsomme på nettet. De norske tallene viser også at det er flere norske barn som oppgir at de er trygge på nettet enn som sier de føler seg trygge hjemme og på skolen.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

21 prosent av de norske barna oppgir å ha opplevd noe ubehagelig på nettet i løpet av det siste året, 4 prosent har opplevd dette minst hver måned. Dette er under gjennomsnittet for landene i undersøkelsen.

Professor Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO har vært ansvarlig for undersøkelsen og vektlegger viktigheten av å forstå barn og unges nettbruk i en større sammenheng:

Les også:  Samsung lanserer AI-PC: Galaxy Book4 Edge

–  Internett reflekterer livet på godt og vondt. Ofte er det faktorer utenfor nettet som avgjør hvordan barn og unge har det på nettet. Gode og trygge skole- og hjemmemiljø påvirker hvordan barn oppfatter risiko på nettet og hvordan de evner håndtere den. Og noe av det viktigste er å ha noen å snakke med som kan hjelpe deg. Men dessverre oppfattes ofte ikke lærere og andre voksne som relevante hjelpere for digitale opplevelser.

De fleste norske barn snakker med en venn (50 prosent) heller enn en forelder (34 prosent) hvis de opplever noe negativt på nettet. Bare 6 prosent forteller om det som har skjedd til lærere og bare 5 prosent til andre som har det som jobb å hjelpe barn. De samme lave tallene finner vi i de fleste andre land. En av fire norske barn og ungdommer (9-16 år) snakker ikke med noen etter negative erfaringer på nettet. Det er også færre norske barn enn i de fleste andre land som sier foreldrene deres snakker med dem om nettbruk.

Les også:  Hvordan velge et trygt og pålitelig nettcasino i Norge i 2024?

Når det gjelder foreldrenes bruk, oppgir 36 prosent av norske barn at deres foreldre eller foresatte har delt informasjon om dem på nettet uten å først spørre barna om det var greit. Dette er klart høyest blant de 19 landene som har vært med i undersøkelsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.