LESERINNLEGG: FrP beskytter velferden i kommunene

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

En av samfunnets største utfordringer er økt belastning på velferdstjenestene grunnet høy innvandring. Lenge har politikere og medier forsøkt å overtale befolkningen om at innvandring er berikende og lønnsomt.

Av Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

I dag vet vi godt at det ikke er det. Tvert om er innvandring svært kostbart, samtidig som det fører med seg høyere kriminalitet og holdninger som truer våre frihetsverdier.

Ikke-vestlige innvandrere jobber i gjennomsnitt langt mindre, samtidig som de konsumerer flere velferdsytelser og får mer i sosialutbetalinger enn øvrig befolkning. Dette er ikke innvandrernes feil, dette er et resultat av en feilslått politikk. Dersom det ikke gjøres noe med dette, må folk flest belage seg på å betale enda mer skatt for å finansiere innvandrerbefolkningen.

Les også:  Nye tall: Hver tredje kvinne har opplevd fysisk eller seksuell vold

For å løse dette må politikken legges om. Mye av dette må gjøres i kommunene. FrP vil derfor verne om velferden i kommunene ved å bremse innvandringen og stoppe bosetting av nye flyktninger i kommuner der presset er stort.

Vi vil stille langt strengere krav til mottagere av sosialtjenester, og vil for eksempel stille krav om aktivitetsplikt på flere felter.

Det er innvandrerne selv som har valgt å bosette seg i Norge, som har ansvaret for å tilpasse seg det samfunnet de har flyttet til, ikke omvendt. FrP sier derfor nei til all særbehandling. Dersom innvandrere vil integrere seg og lykkes i Norge, bør de legge fra seg skikker, kulturer og klesdrakter som er uforenlig med skole og arbeidsliv i Norge.

Les også:  Inngår samarbeid for å måle miljøavtrykket i byggsektoren

Hijab og andre religiøse hodeplagg skaper utenforskap og dårligere integrering, derfor vil FrP forby bruk av dette i grunnskolen.

I flere kommuner har FrP allerede fått slutt på forskjellsbehandling der bare innvandrerfamilier kunne få gratis barnehage. Vi har blant annet innført språkkrav for kommunalt ansatte og vi har innført et integreringsbarometer som skal måle hvordan det går med integreringen.

Men for å få gjennomslag for enda flere gode saker og beskytte velferden i kommunene, så trenger vi flere stemmer.

Les også:  Legekrisen: Kvart million nordmenn venter på å bytte fastlege

Godt valg!

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.