LESERINNLEGG: Uten vann stopper verden

drikke glass

Er det to ting mennesket ikke kan klare seg uten er det luft og vann. 22. mars er verdens vanndag, og selv ikke i Norge er rent, friskt vann noe som kommer av seg selv.

Det er FN som står bak verdens vanndag, som i år har temaet «Leaving No One Behind». Med dette ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller utenom bærekraftsmålene. Hvordan skal vi takle kriser for de svakeste gruppene?

Trygt drikkevann for alle i 2030
FN sitt bærekraftmål nummer seks er at alle skal ha trygt drikkevann i 2030. Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Fortsatt dør millioner av mennesker hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett. Verdens befolkning har i 2019 passert 7,55 milliarder mennesker. I følge FNs beregninger er ca. 850 millioner av disse uten tilgang til rent drikkevann. Dette utgjør mer enn 11 prosent av verdens befolkning. I tillegg er ca. 950 millioner uten tilgang til fullverdige sanitærløsninger.

Drikkevann en kjerneoppgave i Mattilsynet
I Norge er vi, som mange andre ganger, i en heldig situasjon. Vi har mengder av vann både til kraftproduksjon og som drikkevann. Det betyr imidlertid ikke at alt er bare bra. Fortsatt er det anslagsvis flere hundre tusen mennesker som får drikkevann fra små vannforsyningssystem vi har lite kunnskap om. Det representerer utfordringer.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

En kommende trussel er klimaendringer. Året 2018 hadde vi mye vær og uvær. Det var utfordrende perioder med ekstra mye nedbør, både som regn og snø, og deretter ekstrem tørke. Sommeren i fjor opplevde flere kommuner at nok og trygt drikkevann ikke er en selvfølge alle steder i Norge heller. Vi er sårbare ved ekstreme naturforhold.

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel, og en ressurs som må forvaltes i et langsiktig perspektiv. I Norge bruker hver innbygger ca. 160 liter vann i gjennomsnitt daglig, av dette er ca. 10 liter drikkevann eller vann til matlagning. Vi forventer å kunne drikke vann rett fra kranen uten å bli syke eller at vannet skal være grumsete, farget eller lukte vondt.
Trygt drikkevann er også en forutsetning for at næringsmiddelindustrien skal fungere, som for eksempel bryggerier, meierier, slakterier og fiskeindustrien. De som produserer drikkevann eller leverer vann til forbrukerne via et ledningsnett er ansvarlige for at drikkevannet er trygt og velsmakende, det vil si at det ikke inneholder bakterier eller andre stoffer som kan utgjøre en helsemessig risiko.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Felles nasjonale mål for vann og helse
Mange aktører er involvert i drikkevannsproduksjon. Mattilsynet har et samordningsansvar for drikkevann i Norge, og fører tilsyn med at regelverket blir overholdt. Vi ser på vannbehandling, analyseresultater, beredskap og følger opp. Trygt drikkevann er en kjerneoppgave for Mattilsynet. Førende for vårt arbeid er de nasjonale målene for vann og helse som regjeringen vedtok under WHO/UNECEs Protokoll for vann og helse i 2014.

Konkret vil dette nå si at vi setter tydelige ambisjoner for å oppnå rent vann. I Norge har vi blant annet utfordringer knyttet til forurensing, vannlekkasjer og gamle rør. Her setter protokollen konkrete mål om leveringssikkerhet og lekkasjeandel. Innføringen av disse målene skal sørge for at Norge blir bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. 
Som sektormyndighet har Mattilsynet dreid våre ressurser mot planarbeid i kommuner og fylker for å kunne beskytte drikkevannsressursene og sikre trygt drikkevann for fremtiden.

Vi har det siste året kommet langt i arbeidet med å registrere de minste vannforsyningene slik at også disse skal bli synliggjort på kart, tilgjengelige for kommunene og deres saksbehandlere når det skjer endringer og arbeider i nærområdet.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Trygt drikkevann for alle 
På 1930-tallet skrev Nordahl Grieg sitt kjente dikt «Vand», om lengselen etter rent vann fra naturen. Han var korrespondent i Kina og fikk erfare utfordringene med forurenset drikkevann, sykdom og lengtet tilbake til norsk natur:

Vet De hva jeg lengter etter,
det som bare er å le av,
det jeg ofret år av livet
for å få, om det gikk an?
Det jeg tenker på om dagen,
det jeg griner for om natten,
det er vann!
Vann som renner, vann som risler,
vann om våren, vann om høsten
Kan De fatte dette, mann?

Nordahl Griegs beskrivelse er ikke mindre aktuell i dag. Kampen for å ta vare på rent vann og gode vannkilder kjenner vi fra vårt daglige arbeid. Ta deg et glass vann fra springen. Hvor heldige er vi ikke tross alt i Norge. God vanndag!

Karina Kaupang

Direktør avdeling mat i Mattilsynet

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.