LESERINNLEGG: Hederskvinner i Nordland

hederskvinner

Begrepet hedersmann har vært brukt og har lenge stått i norske ordbøker. Når substantivet hederskvinne ble lagt inn i den norske ordboka, har vært vanskelig å finne ut av. I Bodø er det nå tatt initiativ til at hederskvinner får en egen nettportal.

Av: Dagrunn Grønbech, Kvinneuniversitetet i Norden.

Dette blant annet ved å aktivere Nordland fylkes 41 kommuner til å komme med forslag til verdige kvinner for denne synliggjøringen og æresbevisningen. Initiativet er støttet av Bodø2024 Europeisk kulturhovedstad.

Fra kvinnehistorien og gjennom kvinneforskningen vet vi at kvinners arbeid ofte foregår i det «stille» og blir usynliggjort. Frivillig arbeid med ansvar og omsorg for andres helse og velbefinnende, har nærmest blitt oppfattet som en naturlig del av det å være kvinne. Det er derfor prisverdig at det i Nordland tas et initiativ for å framvise kvinners betydning ved å synliggjøre deres innsats, som gjerne blir tatt for gitt og derfor oversett, glemt og lite respektert. 

Hederskvinner.no er etablert som en medlemsorganisasjon basert på frivillig arbeid, slik det også var normalt for hederskvinnene. Organisasjonen ledes av et valgt styre gjennom vedtekter og retningslinjer som er opplyst på dette nettstedet. Styret oppfordrer oss til å gjøre seg kjent med dette arbeidet og støtte tiltaket for å lykkes med å portrettere kvinnene. Det er allerede mange som har meldt seg inn i støttegruppen, har betalt medlemskontingent og som i så måte viser en positiv holdning.

Les også:  Nye tall: Stadig flere dropper tradisjonell TV

Hva er så en hederskvinne og hvilke kriterier kan eller bør knyttes til dette substantivet? I ordboka er hederskvinne, i likhet med hedersmann, definert som en aktverdig, moralsk person som knyttes til gode verdier. På nettstedet Hederskvinner.no er betegnelsen knyttet til henne som har gått foran, vist vei og utholdenhet, vært ansvarsbevisst og aktiv pådriver innafor ett eller flere samfunnsfelt. Målet er å løfte fram og synliggjøre for på denne måten å hedre kvinners samfunnsnyttige bidrag. 

Kvinners pågangsmot og mangfoldige arbeidsinnsats siden slutten av 1850-årene, ligger til grunn for at kvinner fikk innfridd kravet om stemmeretten i 1913, rettslige krav ved ekteskapsinngåelse, retten til arbeid og utdanning og i mer moderne tid til retten til selvbestemt abort. Kvinners politiske engasjement og veldedighetsarbeid ligger til grunn for vår velferdsstat som i dag skårer høyt internasjonalt, som et av verdens beste land å bo i. Det er derfor på sin plass å bli minnet om at samfunnsgoder vi tar for gitt, ikke har kommet av seg selv og at disse krever kontinuerlig påsyn for å kunne vedlikeholdes. 

Les også:  LESERINNLEGG: Gratulerer Narvik!

I 2017 ble det gjennom prosjektet Kvinner på fast plass, etter initiativ fra Hilde Herming og Nora C. Nerdrum, dokumentert hvor mange kvinner som finnes på sokkel i våre uterom. I Oslo som landets hovedstad, ble det da registrert 89 statuer av historiske, navngitte personer og at 15 av disse er kvinner. Til sammenlikning kan vi jo spørre hvor mange statuer av personer som finnes i Bodø, og stille spørsmål om det blant disse vil finnes noen navngitte kvinner?  Foreløpig kan vi som tar sjøveien, fryde oss over at Nordland fylkeskommune har kalt opp fire av sine passasjerbåter etter betydningsfulle kvinner i fylket som Else Laula Renberg, Regine Normann, Fredrikke Tønder-Olsen og Liv Grannes.

Les også:  Høyre og Frp i Nordland: – Utfordringene med gratis ferjer må løses

I Bodø er det kommet forslag om at den nye bydelen som er under planlegging, skal få gatenavn etter kvinner som har markert seg i bybildet. I nettportalen som skal omhandle kvinner i Nordland, finnes det allerede 20 portretter av sentrale kvinner, og det er muligheter for å sende inn forslag på andre verdige kvinner. Hederskvinner.no er et flott og spennende tiltak som kan være mønstergyldig og utvikles til å bli en plattform for hele Nord-Norge og bør lanseres som et tiltak også på nasjonalt nivå. I en startfase er det i alle fall blitt en flott dokumentasjon av frivillig arbeidsinnsats som kan synliggjøres og markeres ved å være en del av Bodø2024 som europeisk kulturby.

Kilder:

D. Grønbech 2018. Foregangskvinner. Museumsforlaget. Trondheim.

H. Herming, K. Johansen og M. Aas 2017. Fast plass. Norske kvinner på sokkel. Forlaget Press. Oslo.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.