LESERINNLEGG: FrP fjerner særfordeler for flyktninger

migrasjon integrering

Fremskrittspartiet har i alle år kjempet for å fjerne særrettigheter som flyktninger har hatt, men ble nedstemt av Stortinget senest i 2017. I statsbudsjettet for 2020 får FrP gjennomslag for å fjerne flyktningers særfordeler i folketrygden.

Av Erlend Wiborg, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget (FrP).

Dette betyr at flyktninger som nå kommer til Norge må opparbeide seg rettigheter for å få pensjon, på lik linje som alle andre. Flyktninger er i dag unntatt fra kravet om 40 års botid for å ha rett til fulle minsteytelser, slik som garantipensjon, og har frem til nå kunnet få alderspensjon og uføretrygd uten å ha tilknytning til Norge.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Det er ikke rettferdig at flyktninger skal kunne få bedre betingelser enn nordmenn. 

Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge. Med Fremskrittspartiet i regjering blir det slutt på denne forskjellsbehandlingen. 

I tillegg hever vi botidskravet fra tre til fem år for flere ytelser fra Folketrygden. Det gjelder blant annet overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon i Norge.

Dette betyr at man nå har ett sett med regler i Norge, og at flyktninger likebehandles med andre som har kort botid i Norge, som for eksempel nordmenn med lange utenlandsopphold. 

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Vi må sikre legitimitet i ordningene vi har, og de vi har må bidra til å styrke arbeidslinjen. Norge skal heller ikke være et førstevalg for de som ønsker å bosette seg i landet, fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser. Den tiden man kunne komme til Norge og få bedre velferdsordninger enn nordmenn er forbi.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.