LESERINNLEGG: Regjeringen fortsetter å rasere kriminalomsorgen

fengsel

Regjeringen foreslår på nytt direkte kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjetter når de viderefører den såkalte ABE reformen. 25 nye millioner ABE kutt er dramatisk for bemanningen ved landets fengsler og friomsorgskontor.

Av Asle Aase, forbundsleder, Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund.

Allerede i dag er minimumsbemanning som er hovedregelen og forslaget til kutt vil medføre enda færre ansatte på vakt.

Det virker som at Regjeringen ønsker et ettermæle som de store byggherrene. Manglede Innhold og rehabilitering fremstår som underordnet for regjeringen! NFF er mener at samfunnssikkerheten svekkes som følge av regjeringens mangel på vilje til å prioritere rehabilitering!

I regjeringsplattformen stadfestes det at for å lykkes med tilbakeføring til samfunnet, så er programvirksomhet og arbeidsdrift viktig. Det alvorlige er at regjeringens egen politikk fører til det motsatte. Produksjonen på papiret har økt men realiteten er at kreativ bokføring og passive tiltak fremstilles som produksjon og det kalles fornying og modernisering.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Med ABE har det blitt enda færre tjenestemenn på jobb, flere vakante stillinger, udekkede vakter ved sykdom, oppsigelse av nyutdannede betjenter og enda mindre tjenestetilbud. Problemet er at dette ikke synes i rapporteringen, tvert om. Dette er en villet politikk. Det skapes et bilde av at tingenes tilstand er mye bedre enn det som er realiteten.

Det vil bli mindre programvirksomhet og andre tiltak til innsatte for å få ned gjentakelsesfare og forebygge ny kriminalitet. Straffegjennomføringen handler om kvantitet og ikke kvalitet. Samlebåndsmentaliteten er på vei inn i kriminalomsorgen der filosofien er lås inn og kast nøkkelen. Sentralisering av soningsplasser i fratar domfelte, spesielt kvinner, muligheten til å sone i nærheten av familie og nærsamfunn.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Regjeringen fullstendig ignorerer kritikken fra Sivilombudsmannen og den internasjonale torturkomiteen CPT når de ikke kommer med noen tiltak for å løse isolasjonsproblemet. Det er hverken nok bemanning eller penger til å kunne gi isolerte innsatte nok tid utenfor cellen. Regjeringen fullstendig overser løsninger for å løse isolasjonsproblemet da det vil utfordre regjeringen på å bruke skattepenger på en offentlig oppgave de ønsker å bruke minst mulig penger på.

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

NFF reagerer sterkt på at regjeringen nå også vil legge ned Arendal fengsel, avdeling Kleivgrend. Soningskøen på åpne plasser er økende, og NFF frykter at innsatte vil bli sittende på strengere sikkerhetsregime enn nødvendig. Dette er en følge av nedleggingen av åpne soningsplasser i 2019.

NFF ser ingen lyspunkter for alle nyutdannede fengselsbetjenter med det fremlagte budsjettet og mange må på nytt belage seg på en tilværelse uten fast stilling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.