2,2 millioner kroner til friskliv, læring, og mestring i Nordland

nfk

Fylkesrådet gir 2,2 millioner kroner i tilskudd til frisklivs,- lærings,- og mestringstilbud i syv kommuner.

God helse og livskvalitet hos kommunens eldre, mestringstreff, lavterskel psykisk helsehjelp. Dette er bare noen av tiltakene syv kommuner har fått innvilget penger til.

– Vi gir årlig penger for ulike prosjekt innen frisklivs,- lærings,- og mestringstilbud i kommunene. I år har vi prioritert kommuner som ikke har fått midler de siste årene, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Fylkesråden forteller at målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien.

– Dette handler om å fremme fysisk- og psykisk helse, forebygge sykdom og bidra til mestring av sykdom, forklarer fylkesråd Torset.

Han påpeker at frisklivssentralene og lærlings- og mestringssentrene gjør at man får mer ut av den samlet innsatsen i helse- og omsorgstjenesten.

Les også:  Fylkesrådet gir 3 millioner til Evenes

– Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Dette er viktig for svært mange, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.