LESERINNLEGG: Fjerner omstridt førerkorttest for eldre

fartsgrense

I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Fremskrittspartiet vil fjerne ordningen og med Ap og SV er det nå flertall for det.

Av Bård Hoksrud, stortingsrepresentant (FrP) og medlem av transportkomiteen, Tor Andre Johnsen, stortingsrepresentant (FrP) og medlem av transportkomiteen og Morten Stordalen, stortingsrepresentant (FrP) og medlem av transportkomiteen.

For å få helseattest, må de eldre bestå en teoretisk kognitiv test. Fra 19. juni 2019 ble det bestemt at testene kun skulle benyttes ved mistanke om kognitiv svikt. Likevel har flere meldt om at testene fortsatt brukes generelt.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

Det er trist å høre at friske og oppegående eldre mister førerkortet, bare fordi de ikke består en teoretisk prøve som har lite med bilkjøring å gjøre. Dette fungerer ikke etter hensikten, oppleves belastende, diskriminerende og ydmykende.

Våre naboland som Sverige, Danmark eller Tyskland, har ingen slike særordninger med krav om fornyelse av førerkortet og testing av eldre. Dagens ordning er en generell diskriminering basert på alder.

Vi registrerer også at Sp ikke støtter dette forslaget. Nok en gang går de tilbake på noe de har ment tidligere.

FrP har samtidig sikret flertall om at de som ikke har bestått testen skal få mulighet til å få sin egnethet som sjåfør vurdert på nytt.

Les også:  LESERINNLEGG: Døgnåpent PCI-senter må på plass!

Da FrP satt i regjering fikk vi med H, V og KrF på å heve aldersgrensen for å ta testen fra 75 til 80 år. Samtidig ble det gitt klar beskjed om at disse testene bare skulle brukes ved mistanke om kognitiv svikt. Vi har fått mye tilbakemelding på at håndheving og praktisering av regelverket har vært veldig forskjellig, så vi synes det er viktig å gi folk en ny sjanse. Derfor mener vi at de som ikke besto kan få en mulighet til å få en ny vurdering av om de egner seg til å kjøre bil.

Les også:  Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

Mange eldre som bor i distriktene er helt avhengig av bilen i hverdagen. Mister man førerkortet kan livskvaliteten forverres vesentlig og man kan bli isolert hjemme.

Vi er ikke redd for at en avvikling av ordningen vil svekke trafikksikkerheten. Fastlegene har selvsagt fortsatt et ansvar for å vurdere om pasientene sine er egnet til å kjøre bil eller ikke, men vi skal ikke ha en egen særnorsk helseattest som diskriminerer grupper av befolkningen basert på alder.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.