Foreslår ungdoms- og rekrutteringsordning i kongekrabbefisket

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil gi mer kongekrabbe til unge fiskere, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi ønsker å legge til rette for økt rekruttering i kongekrabbefisket, og da særlig rettet mot unge som vil satse på fiskeryrket. Derfor foreslår vi en ny ungdoms- og rekrutteringsordning der ungdom kan få lov til å fangste mer krabbe, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

I forslaget til en ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe som nå sendes på høring ønsker en innspill til bruk av et slikt kvotetillegg, hvor eieren av fartøyet har adgang til å delta i kongekrabbefisket og er under 30 år. Departementet ønsker også innspill til om eventuelt andre kriterier enn alder kan legges til grunn.

– En ungdomsfangstordning kan også åpne muligheten for at videregående skoler som er hjemmehørende i Øst-Finnmark kan søke om kvote av kongekrabbe til bruk i lærling- og undervisningssammenheng, sier Ingebrigtsen.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

I reguleringen av kongekrabbe for 2021 er det avsatt 30 tonn kongekrabbe til en ungdoms- og rekrutteringsordning og departementet skal nå fastsette retningslinjer for ordningen.

Høringsfristen er 19. mars 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.