LESERINNLEGG: Det trengs et krafttak i eldreomsorgen

pensjonist

NRK Brennpunkt kunne nylig avsløre hvor horribelt det står til i deler av eldreomsorgen. Vi kunne blant annet se en eldre kvinne måtte gå flere dager uten mat, et ektepar som har holdt sammen i over 70 år får ikke lenger bo sammen – og en kvinne med omfattende helseplager som trygler om å få benet sitt amputert.

Av: Bård Hoksrud og Morten Wold (FrP), Medlemmer av helse- og omsorgskomiteen.

Ingen av våre eldre fortjener slik behandling. Når man er syk, og er avhengig av enten hjemmetjenester eller sykehjem, har man ikke kraft og mulighet til å rope ut om problemene man møter i hverdagen. Nå er det på tide at vi snakker på vegne av våre eldre, og løfter deres sak. 

I mange tiår har de eldre vært en salderingspost. FrP sørget i regjering for å gjøre noe med dette, blant annet ved å øke tilskuddene til bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger.

Vi fikk på plass et nasjonalt eldreombud, som skal være et talerør og vaktbikkje for de eldre, samt en reform for å styrke kvaliteten i eldreomsorgen. Dessverre så at med FrPs uttreden av regjering, så forsvant også viljen til å prioritere de eldre. Med Ap og Sp i regjering, ble alle midlene til bygging av heldøgns omsorgsplasser fjernet. Noe ble endret etter krav fra regjeringens støttehjul, SV. 

Les også:  LESERINNLEGG: Det rustes til helsestrid i Nord-Norge

Dagens flertall ønsker ikke å prioritere et verdig tilbud til de eldre. Rystende avsløringer og oppslag viser at det nå er på høy tid at det må en helomvending til i eldreomsorgen. 

For Fremskrittspartiet er det viktig at man skal ha en verdig og trygg eldreomsorg. Det å bo på sykehjem skal ikke være en siste oppbevaringsplass. Det skal være et sted man bor, får masse god omsorg – og trives. Og det skal være et sted som har ansatte med kompetanse, som sikrer at de eldre får den hjelpen den enkelte trenger.

Vi trenger kjøkken på sykehjemmene, med god og sunn mat, vi trenger aktivitet og ikke minst trenger vi ansatte som har tid til å ta vare på beboerne. I dag har vi altfor få sykepleiere, og framskrivningene viser at fremtiden overhodet ikke ser lys ut. I dag mangler vi cirka 7000 sykepleiere, og SSB anslår at vi vil mangle nærmere 30.000 i 2035. På den samme tiden vil befolkningen på over 80 år nesten dobles. Om neste generasjons eldre skal sikres god eldreomsorg, er vi helt avhengig av å gjøre et krafttak for å få tak i enda flere hender til helsesektoren.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

I regjeringens helsebudsjett var det liten tvil om at de eldre var den store budsjettaperen. For det første gjorde regjeringen et enormt kutt i tilskudd til sykehjemsplasser, slik at det nå bare vil bygges en brøkdel av sykehjemsplassene vi trenger. Konsekvensen er at mange eldre som gjerne skulle hatt sykehjemsplass, ikke får det.

I tillegg fjernet regjeringen alle midler til kvalitetsreformen «Leve hele livet». Reformen skulle sørge for god kvalitet i omsorgstjenesten, ved å sikre at de eldre faktisk blir tatt vare på. Til slutt bestemte regjeringen seg for å avvikle Eldreombudet, som har fungert som en vaktbikkje i eldreomsorgen og vært et talerør for de eldres sak. Det er kanskje ikke så overraskende at regjeringen fjerner dette, nå som den går inn for en rasering av eldreomsorgen. 

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Samtidig som regjeringen og SV satt sammen og ble enig om et av de mest eldrefiendtlige budsjettene vi har sett, la FrP frem vårt alternative statsbudsjett. Vi reverserer regjeringens kutt i investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, vi setter av en egen eldremilliard til å løfte kvaliteten i omsorgstjenestene, vi viderefører både Eldreombudet og «Leve hele livet», og det settes av midler til å bekjempe ensomhet og til styrking av tilbudet innen psykisk helse rettet mot eldre. Dessverre er det ikke FrP som styrer landet, men Ap, Sp og SV. 

Til tross for at FrP ikke har flertall, kommer vi alltid til å jobbe for verdig eldreomsorg. Nå fremmer vi forslag om at alle eldre skal ha like kriterier for å få sykehjemsplass, uansett hvilken kommune man bor i. I neste statsbudsjett vil vi fortsette å fremme forslagene våre, og gjøre det så vanskelig som mulig for regjeringen ikke å støtte dem. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.