Lavere avgift for tilsyn med fiskemottak

lofoten reine

Årsavgiften for tilsyn av fiskemottak blir satt ned. Avgiften blir satt ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk. Endringen gjelder for hele 2017.

– Vi har nå vedtatt å endre forskriften, slik at avgiften for tilsyn av fiskemottak blir lavere, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Vi ønsker å redusere den totale avgiftsbelastningen for bransjen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

Tidligere tok Justervesenets kontrollører betalt for hver kontroll. Dette ble endret i 2016, slik at Justervesenet i stedet tar inn en årsavgift fra selskapene.

Det er ikke gjort andre endringer i forskriften. Dette betyr at det fremdeles er en øvre grense for årsavgift på 300 000 kroner. Justervesenet vil heller ikke kreve inn avgifter på under 1000 kroner.

Justervesenet og Nærings- og fiskeridepartementet jobber for tiden med å forenkle betalingsmodellen for tilsyn med fiskemottak ytterligere. Departementet tar sikte på å sende et forskriftsforslag på høring høsten 2017.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.