Kulturrådet endrer navn til Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet

Den statlige virksomheten Kulturrådet har nå endret navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond beholder navnet Kulturrådet. – Vi rydder i rollene, men samfunnsoppdraget vårt er det samme, sier direktør Kristin Danielsen.

Virksomheten som nå heter Kulturdirektoratet utfører en rekke forvaltnings- og utviklingsoppgaver i kultursektoren på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet. Direktoratet jobber blant annet med tilskuddsforvaltning og kunnskapsproduksjon, og har forvaltningsansvar for museumssektoren og en rekke andre kulturinstitusjoner.

Les også:  The Creedence Experience kommer til Svømmehallen i Bodø!

Direktoratet er nasjonal koordinator for økt mangfold i kultursektoren, og arbeider med internasjonalt kultursamarbeid og med innovasjon i kulturnæringene. Kulturdirektoratet er også sekretariat for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

Norsk kulturfond forvaltes av rådskollegiet Kulturrådet på armlengdes avstand fra myndighetene. Frem til nå har virksomheten og rådskollegiet hatt samme navn, men fra 1. januar 2023 er det bare rådskollegiet som bærer navnet Kulturrådet.

Synliggjør rollen som fagetat
– Denne navneendringen vil synliggjøre vår rolle som fagetat, og som en viktig kunnskapsleverandør for kultursektoren. Nå blir det tydeligere hvem som fatter de ulike beslutningene og hvilke oppgaver direktoratet og de kollegiale organene utfører for den samlede norske kultursektoren, sier Kristin Danielsen, direktør for Kulturdirektoratet.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Siden 1965 har Kulturrådets samfunnsoppdrag vært «å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og bidra til at kunst og kultur gjøres tilgjengelig for flest mulig».

– For oss i Kulturdirektoratet betyr det at vi skal jobbe for et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv, for at flere skal ta kunsten og kulturen i bruk, og for å vise hvilken betydning kunsten og kulturen har for samfunnet, sier Danielsen.

Les også:  Ny lydbok: Bruker KI for stemmen til Kunt Hamsun i "Sult"

Kulturdirektoratet har 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Navneendringen innebærer ingen endring i arbeidsoppgaver, organisering eller antall medarbeidere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.