Kamp mot hvitvasking en viktig oppgave for revisor

Revisorforeningen

Finanstilsynet konkluderer i en rapport at oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket ikke er god nok i enkelte revisjons- og regnskapsførerforetak. Revisjonsbransjens respons er krystallklar: Vi skal levere på det samfunnet forventer av oss.

– Revisor er samfunnets tillitsperson. Gjennom den lovbestemte revisjonen kommer revisor dypt inn i virksomheten, slik at du kan stole på at selskapenes finansielle rapportering er riktig. Det gir brukerne av regnskapet et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. 

– I denne rollen vil revisor også kunne oppdage indikasjoner på hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Dette er grunnen til at revisorene er blant dem som må ha omfattende tiltak mot hvitvasking, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. 

Les også:  Merverdiavgift på all netthandel fra utlandet

Det har vært et påtrykk om at norske myndigheter har gjort for lite og må gjøre mer på hvitvaskingsområdet. Etter dette har vi fått betydelig økt oppmerksomhet fra Finanstilsynet og andre myndigheter. 

– Fra bransjens ståsted er det ingen tvil om at Finanstilsynets forventninger har utviklet seg, og er på et helt annet nivå i dag enn på det tidspunktet da det tematilsynet, som ligger til grunn for rapporten, ble satt i gang. Dette er noe bransjen allerede har tatt tak i, og vi er i nær dialog med Finanstilsynet for å avklare riktig fremtidig nivå, sier Kvalevåg. 

Les også:  Salget av lavprisprodukter øker kraftig

– Rapporten fra Finanstilsynet etterlater et inntrykk av at revisjonsselskapene ikke har tatt pliktene i hvitvaskingsloven tilstrekkelig på alvor. Det er definitivt ikke vårt inntrykk. Vår opplevelse er at revisorene er bevisst sin rolle, og både har forsøkt og ønsket å gjøre det som kreves, men at forståelsen av kravene ikke har vært god nok, sier Kvalevåg. 

– Samtidig er det helt klart at bransjen nå har fått en tydelig tilbakemelding fra Finanstilsynet om at det som har vært gjort til nå ikke er godt nok. Dette er en rapport vi som bransje tar på stort alvor. Revisorforeningen går i dag ut med nytt oppdatert veiledningsmateriell til våre medlemmer, og vi vil fortsette å ha stort fokus på tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, sier Kvalevåg. 

Les også:  Røykvarsler og pulverapparat: - En veldig billig livsforsikring

– Gjennom sitt arbeid bidrar revisorene i betydelig grad til å sikre den høye tilliten vi har i norsk næringsliv. Revisorene skal levere på forventningene som samfunnet har til oss, slår Kvalevåg fast.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.