Flere utlyste stillinger enn helt ledige arbeidssøkere i Nordland

nav bodø

Ved utgangen av oktober er det registrert 1 601 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken, og Nordland har med det fortsatt landets laveste ledighet.

Arbeidsmarkedet i Nordland er fremdeles stramt. I oktober var det utlyst 1 972 ledige stillinger som er langt flere enn det er registrerte helt ledige arbeidssøkere i Nordland. 

Det stramme arbeidsmarkedet gjør at arbeidsgivere må tenke nytt og bredt for å få tak i den arbeidskraften de trenger. NAV har i løpet av oktober arrangert jobbmesser i flere regioner med stort engasjement både fra arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Les også:  – Dropp Nord-Norgebanen

– Jobbmesser kan være en god arena flere arbeidsgivere kan benytte seg av dersom de har rekrutteringsbehov. Der kan både arbeidsgiver og mulige nye arbeidstakere få presentert seg og dermed muligheten til å skape et godt førsteinntrykk uavhengig av formell bakgrunn, sier Petter Bugge Richardsen, avdelingsdirektør ved NAV Nordland.

I tillegg til de helt ledige er det 432 arbeidssøkere på tiltak og 837 delvis ledige i Nordland. Dermed er det totalt 2 880 arbeidssøkere i Nordland, noe som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Les også:  Nordland: Halvparten kjører halvveis i blinde!

Det er registrert 635 helt ledige arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, dette utgjør omtrent 40 prosent av alle helt ledige arbeidssøkere. Det er stadig flere fordrevne fra Ukraina som melder seg hos NAV. Ved utgangen av oktober er én av fire helt ledige innvandrere fra Ukraina.

Nordland har per i dag mottatt over 3 300 fordrevne ukrainere i yrkesaktiv alder (15-74 år), og 17 prosent av disse har allerede kommet seg i arbeid. NAV prioriterer denne gruppen høyt med tanke på å hjelpe de som søker arbeid over i arbeidsmarkedet.

Les også:  Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

– Vi forventer ei økning av andelen i jobb resten av året. NAV har flere tiltak som kan benyttes både overfor denne gruppen og øvrige arbeidssøkere, sier Richardsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.