Flere avvik ved tilsyn av fiskerinæringen i Nord-Norge

Justervesenet

Justervesenet har gjennomført kontroller av om lag 40 fiskemottak i Nord-Norge. Resultatene viser at det er behov for videre tilsyn, og bedre dialog med fiskerinæringen samt leverandører av måleutstyr.

I høst har Justervesenet kontrollert omtrent 30 fiskemottak innen hvitfisk i området Vardø i øst til Øksfjord i vest. Hvitfisk er en samlebetegnelse for fiskearter som torsk, hyse, sei, kveite og andre arter som har tilhold på havbunnen.

De viktigste feilene som ble avdekket var store veiefeil eller bruk av måleutstyr som ikke er godkjent for bruk. Tjuetre større mangler og førtiseks mindre mangler eller pålegg, er ifølge kontrollørene et høyt antall, men likevel utvikling i positiv retning.

Les også:  LESERINNLEGG: Bibliotek = bolyst

Innen pelagisk sektor ble i alt åtte aktører besøkt i løpet av tilsynet i nord. Pelagisk fisk er kort fortalt sild, makrell og andre arter som lever i de frie vannmassene, med andre ord, ikke på havbunnen. Av de åtte aktørene var det kun én aktør som ikke hadde avvik på noen vekter.

Justervesenets avdelingsdirektør for tilsyn, Nils Magnar Thomassen, påpeker at det har blitt gjort en solid innsats av kontrollører som har hatt tilsyn i over fire uker sammenhengende og dekket et stort område.

Les også:  And the winner is Narvik!

Når det oppdages en del feil tyder det på at det er behov for mer informasjon til både utstyrsleverandør og brukere av disse ved fiskemottak, kontinuerlig oppfølging med tilsyn og rutiner på internkontroll.

«Det er framdrift i fiskerinæringa, men fremdeles forbedringspotensial. Mange av aktørene opplever vi som positive til tilsynet og dialogen med dem har vært konstruktiv. De ønsker dialog og mer informasjon. Men når det er et så høyt antall avvik som dette kan det gå på bekostning av tilliten til næringa. Her har vi en jobb å gjøre,» sier Thomassen.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

Justervesenet samfunnsoppdrag er også knyttet til FNs bærekraftsmål 14, Livet i Havet. Et delmål er at man skal innføre effektive tiltak for å regulere uttaket av fiskebestandene, få slutt på overfiske og ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Ved å sørge for at fiskelanding ikke måles feil, vil tilsyn både øke tillit til næringen og bidra til globale bærekraftstiltak.

Justervesenet ønsker å jobbe mer med dette ved å veilede aktører og leverandører av vektsystemer i fiskerinæringen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.