Fiskeriministeren vil legge til rette for mer mesopelagisk fiske

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for å gi tillatelser til prøvefiske etter mesopelagiske fiskearter med varighet på inntil 10 år om gangen. I dag gis prøvetillatelser med ett års varighet.

Mesopelagiske fiskearter som lysprikkfisker og lignende arter utgjør en veldig stor biomasse i verdenshavene. Tradisjonelt har det vært drevet lite direktefiske på disse artene, men potensialet er stort.

– Jeg ønsker å legge til rette for mer utnyttelse av mesopelagiske fiskeslag. Prøvefiske forutsetter store investeringer. For å gi rederiene større sikkerhet for disse investeringene har jeg bestemt at det skal åpnes for prøvetillatelser av inntil 10 års varighet om gangen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Les også:  Pixel 8a: Ny AI-telefon fra Google

Det er åpnet for et prøvefiske, men dette er foreløpig i startfasen. Det vil blant annet være en forutsetning for lengre varighet at rederiet har fisket et visst kvantum relevante fiskeslag i flere år. Søknader om prøvetillatelse behandles av Fiskeridirektoratet.

Departementet tar sikte på å vurdere om det er grunnlag for å innføre en konsesjonsordning etter deltakerloven for mesopelagiske fiskearter etter at vi har fått mer erfaring med prøvefiske.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.