Femti år med 8000

posten pakker butikk

Postnummer er viktig for at pakker og brev skal komme korrekt og raskt fram, og det har vært i bruk i mange år, postnummeret fyller faktisk 50 år i dag, 18. mars. Fra 1968 har postnummer vært et av Norges viktigste nummer.

Innføringen av postnummer var en av de første milepælene på vei mot dagens digitale samfunn. Postnummeret er viktig for distribusjon av pakker og brev, men har også mange andre funksjoner. Sammen med fødselsnummeret (som ble innført i 1964), er de fire tallene i postnummeret sentralt i å få det moderne samfunnet til å fungere.

Første skritt inn i en ny hverdag
Generaldirektør i Postverket, Rangvald Rustang Bru, forutså betydningen allerede i 1968:

«Innføringen av postnummer er noe av de viktigste som har skjedd i etaten vår på lang tid. Det er viktig fordi det betyr det første skrittet inn i en ny hverdag», skrev han i bedriftsavisen Post.

Postnummer ble innført med brask og bram og store reklamekampanjer. Blant annet frontet datidens ungdomsidol Wenche Myhre det nye systemet. Oslo kom senere – Norge var tidlig ute med å bruke postnummer, og var blant annet ute før Sverige. Tidligere hadde deler av Oslo benyttet et sonenummer fra 1 til 9 (for eksempel Oslo 2). Dette fortsatt i flere år, og Oslo fikk ikke postnummer før i 1984, forteller Frode Wold, som er postnummeransvarlig i Posten.

Les også:  Ønsker fortgang i konsesjonssak i Bodø

Numrene dekker hele landet som et puslespill uten manglende brikker. Fra starten var i underkant av 2000 postnummer i bruk. I dag finnes 4855 postnummer. Ca. 3.000 brukes til gateadresser, ca. 1600 til postbokser og ca. 250 til begge deler.

– Postnummeret betød store endringer både for de ansatte i Postverket og ikke minst for kundene. Som ved alle endringer i Posten møtte også dette motstand, og det tok lang tid før alle tok det i bruk, påpeker Wold.

Postmannen kjente alle
I et land med bare 3.8 millioner innbyggere og hvor folk flyttet i mye mindre grad enn i dag, var man vant til at postmannen kjente alle – men både Norge og postmengdene vokste.

– Ett av de viktigste virkemidlene og hjelpemidlene ved innføringen var Postnummerboka, der alle postnummer stod oppført. Nå kan jo alle i løpet av sekunder finne nøyaktig postadresse til alle i Norge – postnummeret inkludert på posten.no, sier Wold.

Les også:  Valentines day: Nå kan du få hjerte-pizza hos Olivia i Bodø

Selv om internett overtok, fortsatte Postadresseboka som trykt utgave helt frem til 2004. Mange bruker den fortsatt.

En del av nordmenns identitet
– I løpet av 50 år er postnummer gått fra å være fire sifre mange mener var unødvendig til en del av identiteten til nordmenn. Mange er sterkt knyttet til hvilket postnummer de tilhører, mener Wold.

Posten får ofte søknader fra kommuner, velforeninger og enkeltpersoner som ønsker å endre postnummeret. Også Posten har behov for å endre postnummer med jevne mellomrom, for eksempel ved store utbygginger. Frode Wold er den som koordinere dette arbeidet: – Et eksempel den siste tiden er Sørenga i Oslo og Fornebu i Bærum. Posten har et nært samarbeid med kommunene. De er de som har ansvaret for å tildele gateadresser, mens Posten tildeler postnummer. Endringene skjer 1. oktober hvert år, informerer Wold.

Brukes til andre formål
Mange andre bedrifter og samfunnsorganisasjoner benytter postnummer i sine systemer til andre formål enn adressering. Dette kan være beregning av forsikringspremier, frakttillegg for bensin, statistikk, «finn din nærmeste butikk» osv. Det er også ulike ruteberegninger som benytter postnummer.

Les også:  LESERINNLEGG: Bodø2024 og forsoning i Nordland

Postnummer er dermed et viktig datasett for samfunnet og er en del av det som måles av Global open data index. Dette er en internasjonal revisjon som tar for seg de viktigste grunndataene i samfunnet og sjekker tilgjengelighet, om datasett er gratis, hvor ofte de er oppdatert mv. Norge scorer fullt på postnummer ved siste måling, som var i 2015.

I den nye Postloven av 1. januar 2016 står det at «Postnummersystemet forvaltes som en offentlig fellesressurs av myndigheten» (Nkom)», men de to paragrafene som omhandler dette er ikke trådt i kraft. Intensjonen med Postloven er at Posten Norge ikke misbruker ansvaret for postnummerstrukturen til egen fordel.

Gjør et nummer av det!
Bruken av postnummer – og ikke minst riktig postnummer – er enda viktigere i dag enn i 1968.

Den 50 år gamle oppfordringen fra generaldirektør Ragnvald Rustang Bru gjelder fortsatt: «La det gå sport i det! Gjør et nummer av det!»

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.