EØS-borgere med uføretrygd har rett til honnørrabatt i Norge

busser

Samferdselsdepartementet sender ut rundskriv med informasjon om hvem som har rett til sosiale rabatter på kollektivtransport med offentlig tilskudd. Basert på dette rundskrivet utsteder NAV honnørkort til de som har krav på det.

– I forbindelse med en klagesak angående retten til honnørrabatt, har vi oppdaget at staten har tolket en EU-forordning feil. Dette har ført til at EØS-borgere med uføretrygd fra et annet EØS-land enn Norge ikke har fått den honnørrabatten de har krav på, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Les også:  Resirkulert mote fra Bodø kan bli ny trend

Tidligere rundskriv blir nå erstattet, slik at det tydeliggjøres at honnørrabatten ikke bare gjelder for personer som mottar uføretrygd etter folketrygdloven, men også for EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføregrad fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land.

Grunnen til at tidligere rundskriv er feil, er en feil forståelse av EU-forordning nr. 492/2011 artikkel 7 (2).

Les også:  Valentines day: Nå kan du få hjerte-pizza hos Olivia i Bodø

Samferdselsdepartementet har ikke oversikt over hvor mange som er i en lignende situasjon som den ene klageren vi kjenner til. Denne klageren er tilbudt å få dekket sitt økonomiske tap. Andre EØS-borgere som kan ha rett til å få dekket sitt tap på grunn av manglende honnørkort, oppfordres til å ta kontakt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.