Eksepsjonelle funn: Berggrunn nådd på Grønlandsisen

EGRIP

21. juli 2023 nådde EGRIP (The East Greenland Ice-Core Project) berggrunnen etter å ha boret gjennom 2670 meter med is på isstrømmen i Nordøst-Grønland. Dette er første gang en dyp iskjerne er boret gjennom en isstrøm, og funnene er eksepsjonelle.

Kvaliteten på iskjernen er utmerket, og vil dokumentere breklimaet, de varme og kalde periodene under vår nåværende mellomistid de siste 11.700 årene og de menneskeskapte endringene i den menneskeskapte perioden. Iskjernene inneholder ekstremt rik informasjon om tidligere miljøer, som kan utvinnes fra selve isen, fra urenheter i isen og fra bobler fanget i isen i gammel atmosfære sammen med innholdet av klimagasser.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Selve isen nær basen er mer enn 120.000 år gammel og stammer fra den varme siste mellomistiden hvor temperaturene over Grønland var 5 grader celsius varmere enn i dag.

Ismassen ved EGRIP flyter som en blokk med en hastighet på 58 meter i året. Isblokken flyter på et lag med våt gjørme som må fungere som et kvikksandlag som lar isblokken flyte uforstyrret over berggrunnen.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Kunnskap om hvordan isstrømmene på Grønland beveger seg er nøkkelen til å forstå hvordan havnivåstigningen vil være i fremtiden. Istapet fra Grønlandsisen er en stor bidragsyter til havnivåstigningen og forventes å øke etter hvert som temperaturene over Grønland fortsetter å stige.

Halvparten av istapet kommer fra isstrømmene rundt Grønland og isstrømmenes oppførsel er ikke godt kjent. Resultatene fra EGRIP-iskjernen som er boret gjennom isstrømmen i Nordøst-Grønland, vil dermed fremme nøyaktigheten av spådommer om havnivåstigning.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

EGRIP er et internasjonalt prosjekt som først begynte å bore iskjerner i 2016. Det består av 12 deltakende nasjoner og et internasjonalt team av forskere med mer enn 600 feltdeltakere, hvorav 40 % har vært unge forskere. Prøver fra iskjernene er analysert i mer enn 30 laboratorier over hele verden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.