Dyrebeskyttelsen lanserer veileder for å avdekke og forhindre vold

hund

Gjennom samarbeidsprosjektet «Se sammenhengen», lanseres nå for første gang en veileder for dyrehelsepersonell om vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Veilederen er en viktig brikke i arbeidet med å øke bevisstheten om sammenhenger mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og skal gjøre veterinærer bedre rustet til å avdekke dyremishandling.

– Det er behov for tett samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i møte med familievold. Vi håper at veilederen vil være et godt verktøy for veterinærer, slik at de blir bedre rustet til å håndtere slike vanskelige saker, sier Karianne Muri, førsteamanuensis innen dyrevern og veterinærsamfunnsmedisin ved NMBU veterinærhøgskolen

Det er en kjent sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Der hvor dyr mishandles, kan også mennesker være utsatt for mishandling, og omvendt.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Samarbeidsprosjektet «Se sammenhengen» ble opprettet i 2017 av NMBU Veterinærhøgskolen, Dyrebeskyttelsen Norge og Krisesentersekretariatet. Gjennom veilederen «Se sammenhengen: Vold mot dyr og vold i nære relasjoner» som lanseres på Veterinærdagene på Gardermoen 9.-11. mars, får dyrehelsepersonell viktig kunnskap som kan støtte dem når en mistanke om mishandling oppstår.

– Dyremishandling kan ofte være en del av et større familievoldsproblem, der andre i familien også blir mishandlet. Denne veilederen er et viktig verktøy som kan tas i bruk for å se sammenhengen mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner, sier Idun Moe Hammersmark, Daglig leder i Krisesentersekretariatet.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Veilederen har som mål å gi dyrehelsepersonell kunnskap til å kunne gjenkjenne og avdekke dyremishandling. Den definerer ulike typer mishandling, og ved å beskrive varselflaggene for mishandling gir den en pekepinn på om dyret har vært utsatt for vold eller om det kan dreie seg om et uhell. Vold er ofte vanskelig å avdekke, og veilederen gir grunnleggende råd om hva man skal være oppmerksom på under den kliniske undersøkelsen av dyret.

Veilederen gir også praktiske råd om hvordan man går fram ved mistanke om vold mot dyr og mennesker. Med økt kunnskap og bevissthet om emnet, vil dyrehelsepersonell kunne bidra til å hjelpe både voldsutsatte dyr og mennesker. Et annet viktig mål med veiledningsmateriellet er å oppfordre til tettere samarbeid mellom ulike etater og yrkesgrupper, og det vil derfor komme egne veiledere til andre yrkesgrupper etter hvert.  

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

– Veilederen er ført i pennen av Karianne Muri ved NMBU. Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med NMBU og Krisesentersekretariatet og vi håper økt kunnskap vil hjelpe både dyr og mennesker, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.