Brems i arbeidsmarkedet: Bemanningsboosten er over

nav bodø

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på lavere bemanningstempo i andre kvartal. – Bedriftene forventer et svakere arbeidsmarked, ifølge Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

I to år har arbeidsmarkedsbarometeret til ManpowerGroup vist rekordhøye bemanningsutsikter. Nå tyder den nyeste undersøkelsen på at oppgangen vi så etter pandemien, har snudd. 

ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer viser at 35 % av norske bedrifter forventer å ansette flere i neste kvartal, mens 19 % forventer å nedbemanne. Det betyr at samlet netto bemanningsutsikter for norske bedrifter er på +16 %. Dette er en tydelig tilbakegang på 7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Bemanningsutsiktene for kommende kvartal er dermed de laveste på to og et halvt år. 

Les også:  Enighet i lønnsoppgjøret for hotell- og restaurantbransjen

– Bedriftene har brukt to år på å ta igjen bemanningsetterslepet fra pandemien. Nå tror bedriftene at vi går inn i en periode med et svakere arbeidsmarked, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. 

Statistikk fra Nav viser at antall arbeidsledige og permitterte allerede har begynt å nærme seg nivåene fra før pandemien. Maalfrid Brath tror det er flere grunner til at arbeidsmarkedet nå er på vei tilbake mot en mer normal situasjon.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

– Lavere vekst i nye arbeidsplasser, lavere energipriser, og den høye renten gir et redusert bemanningsbehov fremover for norske bedrifter. Flere bedrifter har allerede valgt å gå til permitteringer, sier Brath.

Arbeidsmarkedsbarometeret viser at bedrifter innen en rekke bransjer har planer om å oppbemanne i neste kvartal. De mest positive virksomhetene finner vi innen finans, forsikring og eiendom, hvor netto 36 % av bedriftene sier de skal oppbemanne. 

I motsatt ende finner vi virksomheter innen telekom, medier og kommunikasjon, samt energi, olje og gass. For disse bransjene er det flere bedrifter som tror de skal nedbemanne enn oppbemanne i det kommende kvartalet. 

Les også:  Innspurt i meklingen for hotell og restaurant

– Noe av forklaringen er lavere olje- og gasspriser, samt at utviklingen av mer fornybar energi går tregere i Norge enn i flere andre land i Europa, sier Brath. 

Innen mediebransjen har mange allerede nedbemannet siden desember. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tyder på at nedbemanningene i denne bransjen ikke er over.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.