Boligmarkedet i mai: Vårflom og rekordomsetning

leif

I mai er det satt nye rekorder i boligmarkedet. Det er kun juni måned i henholdsvis 2015 og 2018 vi har sett så stor omsetning i løpet av en måned. Årets mai-omsetning ble unnagjort på 20 virkedager sammenlignet med 21 og 22 virkedager for juni-rekordene.

– Hittil i år kan det norske boligmarkedet dermed notere all-time-high aktivitetsmessig, og det med en volumøkning på om lag syv prosent sammenlignet med fjorårets fem første måneder, sier Leif J. Laugen som er administrerende direktør i Krogsveen.

Antall bruktboliger for salg har vært høyt de siste månedene sammenlignet med tidligere år. I tillegg har det blitt lagt ut ytterligere svært mange boliger gjennom mai – med andre ord en skikkelig vårflom i boligmarkedet. På tross av dette har markedet tatt godt unna med en omsetning som på landsbasis aldri har vært høyere i mai måned eller i årets fem første måneder. I Oslo har volumøkningen fra fjorårets mai vært på nærmere 20 prosent. Selv om dette ikke er rekord har omsetningen i hovedstaden så langt i år vært på nivå med rekordåret 2015.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Etterspørselen er altså svært sterk, noe som vi også erfarer ved at Krogsveen aldri har hatt flere registrerte boligsøkere enn akkurat nå med om lag 40 000 aktive søkere. 

– Vi forventer ingen vesentlige endringer i prisnivået fra april til mai, hverken for landet under ett eller for Oslo. Den underliggende utvikling – sesongjustert prisvekst – har de siste månedene vært tilnærmet flat. Dette vitner om et balansert marked. 

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

Antall unike budgivere på objekter solgt gjennom Krogsveen var marginalt ned fra april til mai. I Oslo var det 2,2 unike budgivere pr salg og dermed som oftest budrunder, mens det for resten av landet var 1,6 budgivere. Dette betyr at en del av salgene her skjer etter forhandlinger med bare èn budgiver. Markedet er selektivt, men riktig utgangspris og målrettet markedsføring bidrar til å få et godt salg i havn.

– Vi tror på en prisvekst på 3 til 5 prosent de fleste steder i landet i 2019, noe som gjør at markedet herfra og frem til årsskiftet vil bevege seg sidelengs til svakt negativt. 

Les også:  Kommunale boliger: 15 kommuner i Nordland bruker denne nyvinningen

– Vi venter at Norges Bank vil sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i forbindelse med styremøtet 20. juni. Sentralbanken har varslet mulighet for ytterligere en renteoppgang i inneværende år, men at rentetoppen vil nås raskere og bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn – dette som følge av svakere utsikter internasjonalt. De økte rentekostnadene for låntakerne vil stort sett kompenseres av stigende lønnsvekst, slik at disponibel inntekt etter lånekostnader for de aller fleste blir opprettholdt og sågar forbedret.

– Solid norsk økonomi gir trygghet for fortsatt stabile rammebetingelser og et godt boligmarked, avslutter Leif J. Laugen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.