Bodø kommune får kritikk av Sivilombudet for tvangsbruk mot funksjonshemmede

bodø kommune

Sivilombudet besøkte i april 2022 flere boliger for personer med funksjonshemming i Bodø kommune. Nå er den foreløpige rapporten etter besøket klar, og Bodø kommune får kritikk for tvangsbruk og manglende rutiner i slike saker, melder kommunen.

– Vi tar innholdet i besøksrapporten på høyeste alvor og rapporten vil være et viktig verktøy i vårt arbeid med å gi et så godt og trygt tjenestetilbud som mulig, og at vi til enhver tid sikrer at vi driver innenfor lovverket, sier Arne Myrland, avdelingsdirektør i helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. 

Les også:  Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

– Bruk av tvang er noe av det mest krevende som det offentlige gjør, og vi må sikre at vi ivaretar den enkelte innbyggers rettssikkerhet. Det har vi dessverre ikke lyktes med, og det tar vi alvorlig, sier han. 

Også Statsforvalteren i Nordland får kritikk når det gjelder deres ansvarsområder – blant annet om for lang saksbehandlingstid og mangelfulle begrunnelser av sentrale vilkår for tvangsbruk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.