Blir det fjerde år med minus for pensjonistene?

penjonistforbundet

Revidert nasjonalbudsjett inneholder et nøkkeltall inn mot trygdeoppgjøret, nemlig antatt prisvekst, som er anslått til 2,1 prosent. Dersom regjeringen ikke imøtekommer Pensjonistforbundets krav, kan det gå mot et fjerde år med tapt kjøpekraft for pensjonistene.

En pensjonist med 350 000 i pensjon i 2014 har tapt kjøpekraft tilsvarende 33 800 kroner fra 2015 til 2018, hvis tallene fra revidert nasjonalbudsjett legges til grunn.

Les også:  LESERINNLEGG: Norsk bistand gir ikke verdens fattige økt velstand

– Stortingets intensjon med pensjonsreformen brytes, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Med en anslått prisvekst i 2018 på 2,1 prosent, og vekst i pensjonen på kun 1,92 prosent vil alderspensjonistene få nok et år med negativ utvikling i kjøpekraften. Minstepensjonistene vil få uendret kjøpekraft.

– Om tallene i revidert nasjonalbudsjett legges til grunn inn mot trygdeoppgjøret vil det være fjerde året på rad at Stortingets vedtak om pensjonsreformen brytes. Pensjon skal reguleres over prisutvikling. Vi forventer nå at diskusjonen om forhandlingsrett og endret reguleringsregime må komme. Hvis ikke vil pensjonsreformens troverdighet undergraves. Jeg håper stortingsflertallet griper fatt i den urettferdigheten med at landets pensjonister mer enn noen andre grupper betaler prisen for budsjettbalansen, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Les også:  Rentekutt: Rekordtrafikk for Landkreditt Bank

Han uttrykker særlig bekymring for at det er de med de laveste pensjonene som kommer dårligst ut når regjeringen kompenserer med skattelette og avgiftsøkninger. Det går ut over pensjonistene med dårligst råd.

– Siden vi mangler forhandlingsretten kan vi heller ikke gå inn for å gi avbøtende tiltak til de som har minst, sier Davidsen.

Trygdeoppgjøret er 22. og 24. mai.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.