ANNONSE: Bygge bod uten søknad

bygging

De fleste har fått med seg at etter juli 2015 ble det betydelig lettere å bygge mindre tiltak uten å måtte søke til kommunen først, for eksempel kunne man nå bygge en vanlig garasje uten søknad. Det mange ikke fikk med seg var at det ikke bare var garasjer man nå kunne sette opp uten å søke helt opp til 50kvm, unntaket gjaldt mange typer frittstående bygninger – også boder!

Dette gjelder boder av alle typer så lenge det ikke skal være beboelse, f.eks sykkelbod, vedbod, hagebod eller bare generell lagerbod.

Det er viktig å være inneforstått med hvilke krav som gjelder for å kunne sette opp bod uten å søke etter Plan-og bygningsloven-det er nemlig den som setter opp boden som er ansvarlig for at disse kravene er overholdt! Heldigvis er kravene utformet slik at de aller fleste «vanlige» boder vil falle inn under de begrensningene som er satt.

For at du skal kunne bygge bod uten å søke må følgende krav være oppfylt:
– Boden må være frittliggende
– Boden må plasseres på bebygd eiendom (må være eksisterende bolig eller hytte på eiendommen)
– Boden må ha verken bruksareal eller bebygd areal over 50 m2
– Boden skal ikke brukes til beboelse
– Mønehøyde (topp tak) må ikke overstige 4,0 meter
– Gesimshøyde må ikke overstige 3,0 meter
– Boden kan kun oppføres i en etasje dvs ikke kjeller eller loft
– Boden må ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen (fra veggliv)
– Boden må ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra annen bygning på egen eiendom

Det er også viktig å passe på at boden ikke plasseres for nært vann-og avløpsledninger.

Kommunen kan i planbestemmelser fastsette materielle krav eller begrensninger for frittliggende bygg. Unntaket forutsetter at det bygges i samsvar med arealplan. Bygning må ikke være i strid med gjeldende arealplan – jf. pbl. § 1-6 andre ledd. Utnyttelsesgrad for tomten må ikke overskrides ved byggingen. Avklaring må gjøres med andre myndigheter, for eksempel vei-, jernbane- og kulturminnemyndighet.

Hvis du ble litt usikker av det siste avsnittet er det forståelig – her er mitt tips: – Send mail til kommunen og be om å få plankart og planbestemmelser for din eiendom! Da kan du selv sjekke at boden ikke er i konflikt med planen som gjelder konkret for din eiendom.

Lykke til med byggeprosjektet!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.