Andrey Yakunin: – Jeg straffeforfølges for mitt fødested

elden advokatfirma

Andrey Yakunins forsvarere la ned påstand om frifinnelse i Troms tingrett da rettsaken mot ham ble avsluttet før helgen. – Aldri før har norske myndigheter forsøkt å straffe noen ene og alene basert på deres nasjonalitet, sa advokat John Christian Elden fra Elden Advokatfirma i sin prosedyre.

Andrey Yakunins forsvarere, advokatene John Christian Elden, Bernt Heiberg og Jens Bernhard Herstad, anførte i sine sluttprosedyrer at Yakunin ikke er kriminell, men at påtalemyndigheten mener han må straffes ene og alene fordi han er russer.

– Slik jeg oppfatter påtalemyndigheten tenker de at man må straffe ham, selv om de ikke har lyst eller ser behov for det, kun fordi de tolker loven sånn at de må få satt ham i fengsel fordi han er russisk. Skal Norge være det eneste landet i verden som sender en turist i fengsel for å ta naturbilder med en hobbydrone?, spurte advokat John Christian Elden retorisk i sitt sluttinnlegg.

Advokat John Christian Elden hevdet i retten at det ikke har skjedd tidligere i norsk historie at man straffer en handling utelukkende basert på hvilken nasjonalitet gjerningspersonen har.

– Anklagene mot meg handler ikke om hva jeg har gjort. De handler kun hvor jeg ble født, sier Andrey Yakunin i en kommentar.

Hadde Yakunin valgt å frasi seg sitt russiske statsborgerskap da han ble britisk statsborger i 2014, med den konsekvensen at han ikke lenger ville kunne hverken besøke sine foreldre i Russland lengre eller delta i sin tantes begravelse. Men, hadde han tatt det valget hadde han «bare» vært en EU-bosatt borger med britisk statsborgerskap som lovlig kunne flydd både droner og fly i Norge. Det valget tok han ikke, og derfor må han i fengsel i følge påtalemyndigheten.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

– Det henger rett og slett ikke på greip, sa advokat John Christian Elden i retten.

Yakunin hadde et britisk mannskap på båten Firebird under reisen sin rundt Svalbard. Hadde han overlatt til mannskapet å opererer dronene under turen hadde det ikke vært noen straffesak nå.

Hadde han vært klar over regelverket – og tolket det slik påtalemyndigheten gjør – hadde han åpenbart overlatt å holde kontrolleren til dronen til mannskapet sitt og fortsatt hatt bildematerialet fra den fantastisk naturopplevelsen de hadde på Svalbard uten å risikere å bli fengslet i Norge.

– Mannskapet mitt og jeg har alltid sørget for å overholde lover og forskriftene som er på plass for å beskytte det arktiske habitatet og for å seile trygt. Disse «flygende kameraene» ble brukt både for vår sikkerhet under fjellklatring og dokumentere naturen og dyrelivet. Jeg så ikke for meg at dette ville føre til en straffesak, sier Andrey Yakunin.

Det lager store juridiske utfordringer som norsk rett ikke tidligere har tatt stilling til. Etter vårt syn, så feiltolker påtalemyndigheten sanksjonsforskriften, man ser ikke hen til hva EU har tenkt til å ramme med sanksjonene og man innfører et straffebud som ikke har tilstrekkelig hjemmel i norsk lov, sier advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Men selv om retten skulle være enig i påtalemyndighetens forståelse av hva forskriften rammer, så er det et problem å straffe folk utelukkende på bakgrunn av nasjonaliteten de har. Det er problematisk både med tanke på Svalbardtraktaten og med tanke på de europeiske menneskerettighetene.

Les også:  Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

– Det er noe man kun bør gjøre i ekstraordinære tilfeller. Det å fly en hobbydrone for å speide etter fjelltopper eller ta bilder mens man er på tur, er ikke et slikt ekstraordinært tilfelle, mener advokat Heiberg.

Andrey Yakunins britiske advokat, Antony Brown, stiller seg kritisk til den manglende oppfølingen av den britiske statsborgeren Andrey Yakunin fra den britiske ambassaden i Norge.

– Den britiske ambassaden ble anmodet om å intervenere, men valgte å ikke gjøre det. Deres beslutning ser ut til å være basert på en tro på det norske rettssystemet. Vi må anta at den britiske regjeringen ikke vil støtte at en av deres statsborgere straffeforfølges på grunnlag av deres nasjonalitet.

– Vi håper at den britiske regjeringens tro på det norsk rettssystemet ikke er feilplassert. Vi på vår side er ikke i tvil om at en slik diskriminering vil bli tolerert i Strasbourg, avslutter Brown.

Påtalemyndigheten nedla påstand om 120 dagers fengsel for Andrey Yakunin dersom retten finner ham skyldig.

 – Vi mener Yakunin skal frifinnes, men uansett fremstår det som svært uforholdsmessig at man skal kunne dømmes til 4 måneders fengsel for å ta feriebilder av norsk natur.

Til sammenligning er det rettspraksis i Norge å idømme 120 dagers fengsel i saker som omhandler grov utelivsvold, familievold eller eksempelvis trygdebedrageri på hundretusenvis av kroner.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

 Etter retten var hevet i dag uttalte Andrey Yakunin at han gjerne vil takke teamet sitt for deres enorme støtte de siste månedene, og spesielt denne uken.

 – Lovgiver har feilet I å gjøre restriksjonene forståelige helt fra begynnelsen, noe som har medført pågripelser av uskyldige mennesker, inkludert meg selv. Jeg har full tro på at det gode arbeidet forsvarerteamet mitt har nedlagt vil skape en presedens som andre som blir utsatt for slik forfølgelse basert på deres nasjonalitet kan nyte godt av, sier Andrey Yakunin.

 – Jeg har reist til Norge hvert år siden 2016. Det har vært en lidenskapelig glede å få utforske skjønnheten i Arktis på seilturer, fotturer og klatreturer langs norskekysten. Hobbydroner har gjort det mulig for meg å gjøre opptak av mine ekspedisjoner og åpent dele opplevelsene mine med venner, familie, ekstremsportsutøvere og alle andre som har fulgt Firebirds reiser de siste 6 årene.

Yakunin vil etter planen fortsette seilasen med Firebird langs norskekysten i januar.

 – Årets tur til Svalbard har absolutt vært et eventyr, men kanskje ikke det jeg håpet på. Til tross for alt verdsetter jeg fortsatt Norge og det norske folks gjestfrihet fortsatt, og jeg håper at jeg snart vil kunne fortsette å utforske dette vakre landet, avslutter Andrey Yakunin.

 Yakunin er varetektsfengslet i Tromsø i påvente av domsavsigelse som er forventet kommende uke.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.