Alternativ opplæring skal sikre gjennomføring i Nordland

nfk

– Fylkesrådet sin visjon er at ALLE skal gjennomføre videregående opplæring og få en kompetanse. For å nå dette målet og unngå utenforskap vil vi også i fremtiden prioritere alternative utdanningsløp for de som trenger det, sier fylkesråd for utdanning, Elin Dahlseng Eide.

Dahlseng Eide skal legge fram en sak for Nordland fylkesting senere denne måneden, med tittel «Alternative opplæringsløp i Nordland og evaluering av Steigenmodellen».

I saken slås det fast at hovedmodellen er, og skal være, den foretrukne modellen for videregående opplæring.

Les også:  Dronebase på Andøya: – Et kjempeløft for forsvaret

– Alternative opplæringsløp kan likevel være til det beste for de som av ulike årsaker ikke har mulighet til å følge ordinær videregående opplæring. For noen vil alternative opplæringsløp også være helt nødvendig. Videreutvikling av alternative opplæringsløp vil kunne bidra til å forebygge ungt utenforskap, og økt gjennomføring for alle, sier Dahlseng Eide

Den eksterne evalueringen av Steigenmodellen, utført av Nordlandsforskning, viser at gjennomføringsprosenten i Steigen er høy, at læringsmiljøet er svært godt, og at næringslivet ser at den bidrar til god rekruttering av kompetent arbeidskraft.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

– Vi vil derfor videreføre Steigenmodellen ut skoleåret 2024-25. Rapporten peker på en del utfordringer og muligheter knyttet til alternative opplæringsløp for ungdom. Det blir derfor viktig å ta erfaringene fra rapporten med inn i det videre arbeidet.. Dette gjelder blant annet forventningsavklaringer, matching mellom lærling og bedrift, og bruk av elev- og lærlingetjenesten for å nevne noe.  I det videre utredningsarbeidet for Nordland er det viktig å sikre at de alternative opplæringsløpene som brukes er i henhold til lov og regelverk, og at de er like med hensyn til kvalitet, omfang, opplæring og oppfølging. Samtidig må de være fleksible og tilpasset lærlinger, bedrifter og lokalsamfunn på en slik måte at flere fullfører, avslutter fylkesråden.

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

Saken behandles av fylkestinget under dets samling 25.-27. april i Svolvær.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.