75 millioner til banebrytende innovasjon

team arbeidsplass

Offentlig sektor står overfor store utfordringer som krever innovasjon. Derfor søker Innovasjon Norge kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer gjennom offentlig-private innovasjonspartnerskap.

Innovasjonspartnerskap er en modell for tett dialog og samarbeid om innovasjon med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet, og å ta dem i bruk. Slike innovasjonspartnerskap øker det offentliges kapasitet, bidrar til innovasjon og utløser vekst i nye næringer. Det er dermed et kraftig innovasjonsverktøy, som bidrar til økt produktivitet og verdiskaping i både offentlig og privat sektor.

– Vi trenger en offentlig sektor som våger å tenke nytt og som satser på innovasjon. Innovasjonspartnerskap gir det offentlige muligheten til å utnytte potensialet som ligger i et nyskapende norsk næringsliv, sier Nybø. – Innovasjonspartnerskap viser hvordan innovative virkemidler kan løse store samfunnsutfordringer. Dette kan bidra til alt fra tunnelsikkerhet til eldreomsorg, sier næringsminister Iselin Nybø

Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har avsatt penger til ordningen. I tillegg til økonomisk støtte får vinnerne bistand med prosessen fra Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet.

– Offentlig sektor i bygd og by trenger å tenke nytt for å løse fremtidens utfordringer innen områder som helse, klima, miljø og mobilitet. Gjennom denne ordningen kan små distriktskommuner gå sammen for å utvikle og kjøpe innovative løsninger. Slik kan innovasjonen også komme flere til gode, sier Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Tidligere innovasjonspartnerskap viser at det er fullt mulig å koordinere offentlige aktører som har felles utfordringer, på tvers av kommune og stat. I tillegg sikrer organiseringen at små og store kommuner kan jobbe sammen og dra nytte av kompetansen og resultatene i felleskap. Erfaringen viser også at gründerselskaper stiller sterkere enn i vanlige anskaffelsesprosesser, og flere har vunnet frem i de ulike konkurransene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.