4,7 millioner til nyskapning i landbruket i Nordland

nfk

Tilsammen 15 prosjekt i Nordland får tilretteleggingsmidler. – Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til modernisering av landbruket og utvikling av andre landbruksrelaterte næringer, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Midlene kommer fra tilskuddsordningen «Tilskudd til regional tilrettelegging i landbruket» som primært skal brukes til:
– Å støtte opp om innledende faser, og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt.
– Prosjekter som bidrar til økt produksjon og nyskaping i primærjordbruket.
– Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Landbruket har en sentral plass i fylkesrådets politiske plattform. Fylkeskommunen skal legge til rette for gode fagmiljøer, lønnsomhet, fagutdanning og dermed bedre rekruttering. Den overordnede målsetningen i «Regional plan for landbruket i Nordland 2018-2030» er å skape et bærekraftig og nyskapende landbruk. 

–  Det vil uten tvil bli stilt stadig sterkere krav til de som ønsker å ha landbruket som hel eller delvis levevei i Nordland i årene framover. Ikke minst gjelder dette for de melkebønder, som står overfor valget mellom investering i løsdrift eller nedlegging/omlegging av driften. For å utnytte hvert enkelt bruks potensiale enda bedre, er det avgjørende at det satses enda mer innenfor blant annet  grøntproduksjonene, utnytting av beite- og grovfôrressursene og tilleggsnæringer, eksempelvis samarbeid mellom gård og skole, sier Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.