140 politikere støtter opp om erklæring for sykkelsatsing

sykkel

Politikere fra hele landet har nå sluttet seg til Syklistenes Landsforenings erklæring for sykkelsatsing: – Vi ønsker at flere skal gå og sykle i byene våre, vi skal bidra aktivt til å bygge en god sykkelkultur og alle parter må vise fleksibilitet og pådriv, mener Syklistenes Landsforening.

Under Den nasjonale sykkelkonferansen i 2018 fikk Syklistenes Landsforening ordførere (eller deres stedfortredere) fra Fredrikstad, Sarpsborg, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Drammen og Trondheim til å forplikte seg til en erklæring for sykkelsatsing.

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Denne erklæringen har Syklistenes Landsforening nå utfordret aktuelle ordførerkandidater i byene Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo og Tromsø til å ta stilling til.

I tillegg utfordret vi deres fylkesordførerkandidater fra Trøndelag, Troms og Finnmark, Vestland, Rogaland og Viken. Av de 16 ordførerkandidatene som besvarte våre spørsmål, støttet samtlige intensjonene i erklæringen. (Se vedlagt collage)

I forrige uke sendte Syklistenes Landsforening utfordringen videre til listekandidater i alle partier, og så langt har over 120 sagt JA til å støtte erklæringen.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Gjennom Nasjonal transportplan er det vedtatt et mål om en sykkelandel 20 prosent av alle reiser i byene være. Skal NTPs mål nås, kreves det fysisk tilrettelegging av sammenhengende sykkelveinett som oppleves som trygge av et bredt spekter av syklister. Det kreves politisk vilje og samarbeid mellom forvaltningsnivåene.

Syklistenes Landsforening ser det som gledelig at så mange politikere oppfatter erklæringen som god. En slik tverrpolitisk enighet er nødvendig for å nå de målene som er vedtatt både nasjonalt og i byene. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.