1,4 millioner nordmenn er redde i trafikken

sykkel

Mer enn hver tredje nordmann har vært redd i trafikken det siste halvåret og nesten halvparten av oss har vært vitne til eller opplevd nestenulykker og farlige trafikksituasjoner. – Skremmende, mener Trygg-Trafikk direktøren.

Norge er verdens mest trafikksikre land og likevel føler vi oss redde i trafikken. Tallene kommer frem i en fersk undersøkelse utført av Kantar TNS for Trygg Trafikk.

– Temperaturen er høy i trafikken og vi ser ofte konflikter mellom gående, syklende og kjørende. Konfliktnivået handler ikke bare om sekunder og fremkommelighet, men også i stor grad om frykt! Når redselen slår inn blir vi rett og slett stresset og da tar vi flere forhastede valg, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Les også:  Fredsprisen til Maria Ressa og Dmitrij Muratov: - En stor anerkjennelse av ytringsfriheten

Den landsomfattende Kantar TNS-undersøkelsen viser nemlig at 35 prosent har vært redde i trafikken det siste halvåret, mens 48 prosent har vært vitne til eller opplevd nestenulykker i samme periode.

Frykt skaper farlige situasjoner
– Stadig flere nordmenn skal sykle og gå i fremtiden, men vi må sørge for at det ikke fører til alvorlige ulykker. Når du er redd og det koker i topplokket tar du ikke de beste valgene. Vi er for raske i vendingen, gjør feil og dette øker risikoen for ulykker. Vær oppmerksomme på hverandre og vis hensyn! oppfordrer Trygg Trafikk-direktøren.

Les også:  Samferdselsministeren om bord i første tog til Sverige etter pandemien: – Bruk kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser

Flere sårbare trafikanter i fremtiden
Stortinget har vedtatt at trafikkveksten i byene skal skje ved at flere skal sykle, gå eller kjøre kollektivt. Det vil innebære en betydelig økning i antall sårbare trafikanter, som gående og syklende, i årene som kommer.

Ulykkesstatistikken viser samtidig at fotgjengere og syklister har betydelig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd i trafikken enn f.eks. bilførere.

– Flere sårbare trafikanter vil gi oss nye utfordringer å håndtere. Derfor blir det avgjørende at vi klarer å tenke nytt og tilrettelegge for god sameksistens mellom de ulike gruppene trafikanter. Det innebærer at vi må tilrettelegge enda bedre for syklister og fotgjengere. I sammenstøt med en bil vil alltid syklisten eller fotgjengeren tape, avslutter Johansen.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.