Human Rights Foundation

VIDEO: Oslo Freedom Forum arrangeres i Oslo i mai

The Human Rights Foundation (HRF) arrangerer det 11. årlige Oslo Freedom Forum vil bli holdt i Oslo 27. til 29. mai. Den årlige menneskerettighetskonferansen samler noen av verdens ledende menneskerettighetsaktivister, akademikere, eksperter... Les mer »
Foto: Paul Clarke

World Wide Web fyller 30 år i dag

I dag er det 30 år siden Tim Berners-Lee begynte å låse opp døra som stengte «folk flest» ute fra Internett. Nå kjemper han for at nettet skal være åpent og fritt,... Les mer »
norsk folkemuseum

VIDEO: Stemmerett for alle i 100 år

2019 er ikke bare et viktig kommunevalgår, det er også et jubileumsår. I år er det 100 år siden Stortinget bestemte at folk på fattighjelp fikk rett til å stemme ved valg.... Les mer »
natt sentrum

Full forvirring om kjørelys-regel

To av tre kjenner ikke regelen om bruk av kjørelys på norske veier. – Forvirring om lys kan skape farlige situasjoner, sier Georg Richvoldsen i Codan Forsikring. UP advarer mot regelen, NAF... Les mer »
computas

SmartHjelm for syklister til topps i Arctic IoT Challenge

Denne helgen gikk Arctic IoT Challenge (ARIoT) av stabelen for fjerde gang, en tre-dagers hackaton og konferanse der lag konkurrerer om å utvikle de beste løsningene med praktisk bruk av IoT (Internet... Les mer »
norsk landbruksamvirke

Ny rapport: Samvirker kan løse store samfunnsproblemer

– Samvirke er egentlig bare en måte å organisere et selskap på, men modellen har en rekke egenskaper som gjør den godt egnet til å svare på framtidens samfunnsbehov, sier rapportforfatter Hilde... Les mer »
nlf

– For lav kjennskap til Kollegahjelpen

Stadig flere yrkessjåfører hjelpes tilbake i arbeid etter traumatiske hendelser, mye takket være assistanse fra NLFs Kollegahjelpen. Men i altfor mange ulykker blir apparatet aldri varslet, og lastebilsjåførene får derfor ikke den... Les mer »
bama

Salmonella påvist i «Eksotisk miks»

Onsdag 6. mars trakk BAMA «Eksotisk miks» fra markedet på bakgrunn av Mattilsynets mistanke om at produktet kan være mulig årsak til utbruddet av Salmonella. Mistanken er nå bekreftet. – Vi ser svært alvorlig... Les mer »
Foto: Debio/Heia Folk

Jordbruksoppgjøret 2019: Økologisk er svaret på landbrukets utfordringer

Økologisk Norge mener det trengs en større satsning på økologisk i jordbruksoppgjøret. Økologisk landbruk kan svare på globale utfordringar som insektsdød, klimaendringar, tap av biologisk mangfald og karbonbinding i jord. – Landbruket... Les mer »
vegtilsynet

Farlige feil på rekkverk: Vegtilsynet åpner tilsynssak mot Vegdirektoratet

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet. «Mangler ved bolter i rekkverk er et vegsikkerhetsproblem med høyt skadepotensial. Statens vegvesen sitt styringssystem fanger ikke... Les mer »