Unio markerer Equal Pay Day 19. oktober

unio

Fredag 19. oktober markerer Unio, med 360.000 medlemmer, den internasjonale Equal Pay Day – Vi ønsker å rette søkelyset på verdsettingsdiskrimineringen som fortsatt er en stor utfordring i norsk arbeidsliv. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og da primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Og i Norge markerer mange av medlemmene i Unios 13 forbund dagen med å dele ut refleks og informasjon om «ulikelønna».

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

– Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 19. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis». Da har de nådd full årslønn som er 80 prosent av lønna for mannsdominerte grupper i privat sektor med tilsvarende utdanning. Lønnsgapet er altså 20 prosent, sier Lied.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.