Terje Halleland (FrP): – Bellonas aksjon mot boreriggen en fare for liv og helse

terje halleland

29. oktober varslet Bellona at de er på vei ut til Trænarevet på Helgeland for å aksjonere mot boreriggen West Hercules.

Bakgrunnen for aksjonen er at organisasjonene Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund og Norges Kystfiskarlag ikke vant frem med sin klage på vedtaket om å tillate prøveboring ved Trænarevet.

– Bellonas bruk av sivil ulydighet bør i dette tilfellet anses som risikosport. Borerigger er usikre for ikke-kyndige, og aksjonen kan sette andres liv og helse i fare. I tillegg hindrer aksjonistene uskyldige arbeidere tilgang til å utføre sitt arbeid, sier stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Terje Halleland.

Les også:  Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

Boreriggen West Hercules har fått i oppdrag å bore det som kan bli en av de viktigste brønnene på norsk sokkel. Riggen skal bore Co2-brønn for Equinor, og vil i praksis fungere som et av de viktigste prøveprosjektene for CO2-fangst og lagring (CCS).

– Denne aksjonen viser dessverre Bellonas lite gjennomtenkte fremgangsmåte. De velger altså aksjonere mot en rigg som skal bore CO2-brønn for Equinor, og som vil fungere som et av de viktigste prøveprosjektene for arbeidet med CO2-lagring, sier Terje Halleland.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

Stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, Terje Halleland, reagerer kraftig på Bellonas fremgangsmåte i denne saken, og mener at ansvaret for fremdriften på dette viktige prosjektet nå ligger hos Bellona.

– Nå ligger ansvaret for fremdriften på CCS hos Bellona. Ønsker virkelig Frederic Hauge å ta ansvar for en slik forsinkelse? spør Halleland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.