Ingen grunn til å endre førerprøven

biler speed

Stadig flere velger bort manuelt giret bil. Over 95 % av nye biler solgt i 2019 var biler med automatgir, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Enkelte aktører mener at det bør få betydning for førerprøven, men det er helt unødvendig sier Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. 

– Vi er forundret over at en bransjeorganisasjon for trafikkskoler går inn for dette, og vi er forundret over argumentene. Først og fremst er vi forundret over påstanden om at overgang til automatgir er positivt for trafikksikkerheten. Flere nye undersøkelser viser derimot at for eksempel elbiler er mer involvert i ulykker enn andre, og våre egne forsøk med førerstøttesystemer viser at førerstøttesystemene kan virke negativt inn på sikkerheten når føreren har for stor tillit til systemene. 

Både automatgir generelt og elbil spesielt er for øvrig en overgang som ikke er like relevant i hele landet, mens elbil og automatgir kan være hensiktsmessig i urbane strøk, er det fortsatt manuelt gir og effektive dieselmotorer som er hovedregelen i utkantnorge. Nye dieselmotorer er dessuten både energieffektive, økonomiske og miljøvennlige. Men for å utnytte disse bilene optimalt er det viktig å opprettholde tekniske kjøreferdigheter, og da er det viktig å holde fast på både opplæringen og førerprøven. 

Les også:  Slik blir ladesommeren

Det er også en drøy påstand at dette er en endring som er ønsket av trafikklærerne. Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikkskoler og trafikklærere, og vi er altså ikke enig i at dette er riktig vei å gå. Vi har også blitt kontaktet av flere både av våre egne medlemmer og andre som reagerer svært negativt på forslaget fra Autoriserte trafikkskolers landsforbund. 

– Det er fullt mulig å ta førerkort for klasse B med automatgir i dag, og det vil ikke endre seg med en regelendring.Men mange vil fortsatt ha førerkort på klasse B med manuelt gir, og for dem fungerer også dagens ordning helt uproblematisk. 

– Den eneste gruppen bilførere en regelendring vil ha betydning for, er de som først erverver førerrett i klasse B med begrensning til automatgiret kjøretøy og som senere vil konvertere/utvide førerretten til å gjelde kjøretøy med manuell giring. De må i dag avlegge ny førerprøve, og med en regelendring vil de altså slippe det. Og det har vi rett og slett problemer med å forstå poenget med, sier Tore Johannessen og Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum som stiller spørsmål ved hvilken betydning en regelendring vil få for trafikksikkerheten: 

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

– På hvilken måte er det et godt trafikksikkerhetstiltak at førere med førerrett begrenset til automatgiret kjøretøy skal kunne utvide førerretten til kjøretøy med manuell giring uten å avlegge førerprøve? 

 I fremtiden vil de fleste biler ha automatgir. Men det er ikke en utvikling som forutsetter en regelendring. Tvert imot, en regelendring blir enda mindre relevant etterhvert som tiden går og stadig færre ser noe poeng i å ha førerrett for manuelt giret kjøretøy. Men uansett er det behov for en del gode svar på en del viktige spørsmål før en slik regelendring eventuelt bør iverksettes. 

– Det er riktig at nybilsalget stort sett består av biler med automatgir, men gjennomsnittsalderen på bilparken er på ca 10 år, så det vil i alle fall ta over 10 år før de fleste bilene har automatgir. Men selv da er det mange ungdommer som vil ha en manuelt giret bil som sitt første kjøretøy. Og allerede i dag ser vi at flere enn tidligere har problemer med å lære å gire manuelt fordi de ikke opplever det hjemme. -Er det da fornuftig å kutte ut førerprøven på manuelt giret bil til fordel for et forhåndsdefinert kurs? 

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

– Vi mener at dette ikke er noen fordel for trafikksikkerheten, det er ingen fordel for de som skal kjøre opp, og det har heller ingen positiv miljøeffekt. I et miljøperspektiv er det tvert imot viktig å opprettholde både opplæring og førerprøven, som pr i dag stiller krav til at kandidaten skal kunne kjøre økonomisk og miljøvennlig. 

– Markedet regulerer dette helt fint selv slik som reglene er i dag. Slik det er i dag er det kunden som bestemmer selv, det er en frihet kunden har, og det vil vi opprettholde.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.