Styring, organisering og ledelse i staten samles i ett direktorat

skatt

1. januar ble fagområdene styring, organisering og ledelse i staten samlet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Regjeringen har besluttet å utvide DFØ med nye fagområder, og avdelingene for henholdsvis ledelse og utredning og analyse er nå overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. DFØ har samtidig endret navn fra Direktoratet for økonomistyring til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 

– Vi skal bidra til bedre styring, ledelse og organisering i forvaltningen, og etablerer nå et samlet fagmiljø for disse områdene. Målet er å bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier direktør Hilde Singsaas.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

DFØ skal fortsatt levere fellestjenester på økonomiområdet til statlige virksomheter. I dag leverer vi lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av forvaltningen.

– Gjennom å utnytte stordriftsfordeler og utvikle effektive fellesløsninger skal DFØ bidra til at statlige virksomheter kan frigjøre ressurser og i større grad konsentrere seg om kjerneoppgavene sine, sier Singsaas.

1. september 2020 flytter også avdeling for offentlige anskaffelser fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Avdelingen jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

DFØs oppgaver er å:

  • forvalte økonomireglementet og utredningsinstruksen
  • frambringe kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen og gi innspill til politikkutvikling på disse områdene
  • forvalte og utvikle løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling
  • bidra til ledelses- og kompetanseutvikling og yte arbeidsgiverstøtte i staten
  • levere lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.