FNI-indeksen for norsk økonomi fortsetter på trend

retriever

Med oppdaterte tall for desember viser FNI-indeksen for norsk økonomi at utviklingen fortsetter på trend. Etter en periode med negativ utvikling høsten 2019 ser det dermed ut som om konjunkturutviklingen har stabilisert seg på et normalnivå.

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 31. desember 2019. Som ved forrige oppdatering, i november, indikerer indeksen at konjunkturutviklingen er på trend nivå.  Etter en periode med negativ utvikling høsten 2019 ser det dermed ut som om konjunkturene foreløpig har stabilisert seg.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Nyhetsstrømmene som får størst vekt er veldig likt det bildet vi hadde forrige måned. Det vil si at nyheter relatert til renter og pengepolitikk er med på å trekke indeksen ned, mens nyheter som omhandler omstilling, nye selskaper og oppstart, isolert sett bidrar positivt til utviklingen i indeksen. 

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI-indeksen, måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.  

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier. 

Neste publisering av FNI-indeksen blir fredag 7. februar 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.