– Strakstiltak gir nok fôrressurser for landbruket

barnekreft

Tørke over store deler av landet medfører reduserte avlinger og mangel på grovfôr. Mange vil i år oppleve å ha mindre grovfôr enn normalt. Felleskjøpet har derfor regnet på flere ulike scenarier for utviklingen av grovfôr videre i sesongen.

For å bidra til å holde produksjonen i landbruket oppe har Felleskjøpet Agri utarbeidet ulike scenarier for utviklingen av tilgang på grovfôr i år. Beregninger viser at om landbruket jobber sammen om strakstiltak kan man klare seg med norske grovfôrressurser for å opprettholde produksjonen i landbruket.

– Vi har alle et felles mål om å opprettholde produksjonen og bondens økonomi. Våre beregninger viser at vi kan klare å opprettholde dagens produksjonsnivå ved hjelp av grovfôr og kraftfôr. Berging av halm, tidlig tilpasning av fôrstrategien og omfordeling av grovfôr er avgjørende strakstiltak for å få til dette», forteller Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri.

Vanskelige perioder
Rundt om i landet har man også tidligere vært gjennom vanskelige perioder og hatt ulike fôrutfordringer. Organisasjonene i landbruket står sammen om å oppfordre bønder til å skaffe seg oversikt over eget fôr og iverksette tiltak så raskt som mulig. Anbefalingene er å drøye grovfôret, bruke utmarksbeiter og andre alternativer, samt iverksette økt kraftfortildeling umiddelbart. Det er gode resultater med kraftfôr som erstatningsløsninger for grovfôr. Felleskjøpet har kapasitet til å sikre kraftfôrforsyningen i denne vanskelige perioden.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

Scenariene baserer seg på gjenomsnittsvurderinger for Østlandet, Vestlandet og Midt/Nord Norge, basert på Felleskjøpet Agris egne tall og erfaringer knyttet til grovforproduksjon i vårt område. Scenariene har sett på en reduksjon på mellom 30-62 % reduksjon av grovfôr på Østlandet, mellom 18-38% reduksjon på Vestlandet om mellom 12-32% reduksjon i Midt- og Nord Norge.

– Situasjonen krever at vi må omstille oss. Vi må alle være forberedt på å måtte gjøre ting litt annerledes, men ved at den enkelte bonde er proaktiv, at vi nå samarbeider om den samlede tilgangen på grovfôr og halm og at vi øker kraftfôr produksjonen er jeg ganske sikker på at vi vil finne løsninger slik at vi kan opprettholde produksjonen hos de aller fleste, sier Fidje. Det er imidlertid svært viktig at man nå drøyer grovfôret mest mulig til vinterbruk, og heller går på andre løsninger som bl.a økning av kraftfôr i fôrrasjonen så raskt som mulig, fremholder han.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

Halm er nøkkelen til at vi lykkes
I 2018 har vi mangel på grovfôr over store deler av landet, og også i nabolandene. Dermed må landbruket ta i bruk hele spekteret av hjelpemidler, og halm er en ressurs som kan være til god hjelp i en situasjon som denne.

– I år kan ingen sette på kutter og frese halmen når de tresker. Dette er en avgjørende ressurs for at hele landbruket skal komme seg gjennom årets uvanlige tørke. Kornbonden må tenke på husdyra som igjen skal spise kornet deres i flere sesonger etter denne, oppfordrer Fidje.

Felleskjøpet etablerer i samarbeid med Tine ett «grovfôrteam» som i tiden fremover følger opp tips og innmeldinger på vår halmformidlingsnettjeneste og øvrige relevante kanaler, slik at de som har meldt inn behov får ytterligere oppfølging og råd. Vi er også i dialog med Nortura om dette tiltaket slik at innsatsene fremover koordineres best mulig mot husdyrprodusentene.

Les også:  David Beckham blir grill-ambassadør

Felleskjøpet er i utgangspunktet skeptiske til å importere grovfôr over lange avstander. Det er både på grunn av uønskede vekster, prisen på fôret og fare for spredning av dyresykdommer. Målet er imidlertid å opprettholde produksjonen hos bonden. Felleskjøpet Agri vil derfor fortløpende vurdere tiltak i tråd med utviklingen av tørkesituasjonen i landbruket og effekten av igangsatte tiltak.

– Hovedfokuset vårt nå er å sikre at bøndene klarer å skaffe seg nok grovfôr for å sikre tilstrekkelig struktur i vomma til dyra. Uten dette hjelper det ikke selv med et fiberrikt kraftfôr. Her er det viktig at alle hjelper hverandre – vi trenger å ta i bruk halm som tidligere ikke har blitt utnyttet. Får vi til det, så kan vi berge oss uten kostbar og risikofylt import, samtidig som innenlandsk melke- og kjøttproduksjon opprettholdes avslutter Fidje.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.