Statsansatte har ikke tid til nytenkning

akademikerne

Ansatte i offentlig sektor blir i mindre grad enn privat sektor oppmuntret til nytenkning. 36 prosent av de ansatte i det offentlige opplever å bli vurdert på innovasjon, mot 47 prosent av de ansatte i privat sektor.

Dette viser en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Akademikerne.

– Offentlig sektor trenger en sterkere innovasjonskultur. Potensialet for å forbedre arbeidsformer og tjenester i offentlig sektor er stort. Dette er først og fremst et lederansvar, men også en utfordring for tillitsvalgte på arbeidsplassene, sier Kari Sollien.

Innovasjonskultur er at hele virksomheten – fra medarbeider til ledelsen – er opptatt av å fange opp nye ideer og ta dem i bruk for å utvikle virksomheten. Fire av ti ansatte i offentlig sektor mener at manglende tid hindrer dem i å utnytte nye arbeidsverktøy, ny teknologi og nye arbeidsformer, ifølge undersøkelsen. Også mangel på kompetanse og redsel for å sløse med penger og gjøre feil hemmer innovasjon.

Kun 43 prosent av ansatte i offentlig sektor mener nytenkning og innovasjon inngår i dialogen mellom tillitsvalgte eller ansattrepresentanter og ledelsen i virksomheten.

– Innovasjon må i større grad bør bli en del av dialogen mellom de tillitsvalgte og ledelsen på arbeidsplassen, og både ledere og ansatte bør i større grad bli belønnet for nytenkning og evne til å gjennomføre forbedringer i tjenester og arbeidsform, sier Sollien.

Sollien krever at tiltak for å styrke innovasjonskulturen i det offentlige blir en del av den kommende stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Meldingsarbeidet ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen har siden den tiltrådte gjennomført årlige produktivitetskutt i alle virksomheter staten. Kuttene er videreført i forslag til statsbudsjett for 2019.

– Med regjeringens ostehøvelkutt i statsbudsjettet blir det i offentlig sektor stadig vanskeligere å finne ressursene til å drive nyskaping i en begrenset og presset hverdag. Skal regjeringen nå sitt mål om økt innovasjon og bedre offentlige tjenester kan de ikke strupe handlingsrommet på arbeidsplassene – de må utvide det, sier Sollien.

Dette er de største barrierene for økt innovasjon i offentlig sektor:

Har ikke tid 43 prosent
Vil ikke sløse med penger 33 prosent
Mangel på kompetanse 31 prosent
Redsel for å gjøre feil 19 prosent
Manglende interesse hos ansatte 18 prosent
Lite tverrfaglighet 16 prosent
Manglende interesse hos ledelse 15 prosent

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.