Seier for Fagforbundet i Høyesterett – Krav på etterbetaling styrket

dommer

I dom avsagt 15. oktober 2019 slår Høyesterett enstemmig fast at en avlaster skal ha etterbetalt alle ytelser som følger av lov, tariffavtale og pensjonsregler minst tre år tilbake i tid fra saksframlegg.

Fagforbundets mål er at alle som utfører arbeid skal være en del av det regulerte og organiserte arbeidslivet. Tvisten oppstod som en følge av Fagforbundets langvarige og omfattende arbeid med å omklassifisere oppdragstakere til arbeidstakere innenfor helse- og omsorgstjenester spesielt og i arbeidslivet generelt.

Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

Dommen får stor betydning for hele det norske arbeidslivet. Det er gjennom Høyesteretts dom avklart at arbeidsgivere som bryter loven må forvente betydelige etterbetalingskrav fra berørte arbeidstakere.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var hvor langt tilbake en arbeidstaker, som feilaktig har vært klassifisert som oppdragstaker, kan kreve etterbetaling av opptjente økonomiske ytelser.

Høyesterett uttaler i en prinsipiell og klar dom, at det i slike tilfeller ikke er grunnlag for å etablere passivitetsregler utover foreldelseslovens regler på tre år. Den aktuelle arbeidstakeren får etterbetalt om lag 150 000 kroner og blir etterinnmeldt i kommunens tjenestepensjonsordning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.