Sametingsrådet kritiske til Energikommisjonen

mast elektrisitet

Sametinget har gitt en uttalelse til Energikommisjonens utredning «NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere». Utredningen kommer med en rekke forslag for å sikre energiforsyningen i Norge i fremtiden.

– Sametingsrådet er skuffet over fraværet av forståelse for hvilke utfordringer kravet om «mer av alt» skaper for naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse. Det vi nå trenger er ikke mer av alt og raskere, men tvert imot har vi behov for mer balanserte og klokere valg i energipolitikken fremover, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Sametingsrådet er særlig bekymret for Energikommisjonens mangel på innsikt i, og interesse for, ivaretakelse av naturgrunnlaget for samisk kultur og næringer i møte med kraftutbygginger. Sametingsråd Jåma ser at det vil være svært krevende å øke omfanget av vindkraftutbygginger i samiske områder på bakgrunn av konsekvensene for arealgrunnlaget for samisk kultur og næringer.

I uttalelsen er Sametinget blant annet spørrende til forslaget om å utrede hvordan en kan sikre prosessuelle regler som ivaretar urfolks rettigheter og som samtidig ivaretar hensynet til forsyningssikkerheten, klimamålene og kraftbehovet.

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

– Prosessuelle regler har vi allerede per i dag, det er kunnskap og etterlevelse av regelverket som er mangelfull. Noe annet blir også vurdering av når tålegrense for urfolkskultur eller urfolksnæringer er nådd i møte med inngrep og arealbeslag. Slik Fosen-dommen har tydeliggjort, finnes det en materiell skranke, hva urfolksnæring kan tåle. Denne grensen kan statene ikke bryte, uten at det får konsekvenser, sier Jåma.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Energikommisjonens rapport inneholder en rekke forslag for energisparing og energieffektivisering. Sametingsrådet mener at denne delen av rapporten er underkommunisert.

– Energi, i likhet med andre ressurser, vil være begrenset i fremtiden. Derfor mener jeg at Energikommisjonen løfter frem viktige momenter i sine forslag til energisparing i både næringsliv og husholdninger. Disse bør prioriteres, avslutter Jåma.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.