Regjeringen strammer inn i drosjenæringen

taxi

– Regjeringen prioriterer arbeidet med å håndtere utfordringene i drosjenæringen. Vi ønsker å legge til rette for en næring som skal gi et bedre tilbud til kundene, sikre hvit økonomi og gi bedre oversikt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fredag 15. desember la Samferdselsdepartementet frem en lovproposisjon for Stortinget som blant annet inneholder forslag til innføring av sentraltilknytningsplikt for alle drosjeløyvehavere.

– Dette kravet vil bidra til at det blir lettere for kundene å orientere seg i markedet siden de forholder seg til en sentral og ikke til den enkelte drosjeløyvehaveren. I tillegg vil forslaget blant annet bidra til at politiet får enklere tilgang til drosjens posisjonsdata for å oppklare uønskede hendelser som skjer i forbindelse med drosjeturen. Dette er forslag til viktige lovendringer som vil bidra til mer ryddige forhold i næringen i tråd med Hurdalsplattformen, sier samferdselsministeren.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Lovforslaget følger hovedsakelig opp forslagene fra Drosjeutvalgets første delutredning som ble levert i sommer.

Dette foreslår regjeringen:

  • Innføring av sentraltilknytningsplikt for alle drosjeløyvehavere.
  • Innføring av sentralløyve med tilhørende objektive krav for de som ønsker å drive drosjesentral.
  • Sentralene pålegges plikter knyttet til innsamling, lagring og oversendelse av informasjon til offentlige myndigheter, blant annet om posisjonsdata for drosjeturer og priser for drosjetjenester.
  • Sentralene plikter å ha en klageordning, samt sørge for at en tilstrekkelig del av drosjene som er tilknyttet sentralen er utstyrt for transport for personer med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med gjeldende regler om krav til universell utforming.
  • Drosjeløyvehavere skal sikre at betaling for all løyvepliktig transport registreres i taksameter hos en drosjesentral som løyvehaveren er tilknyttet.
Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Regjeringen foreslår også en justering i løyveplikten for drosje slik at ikke-kommersiell virksomhet faller utenfor løyvekravet. Dette betyr blant annet at frivillige organisasjoner ikke lenger er omfattet av løyveplikten.

– Drosjenæringen er en viktig del av det samlede transporttilbudet, og er særlig viktig for personer som av ulike grunner ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Da er vi avhengig av å ha en næring med ordnede forhold, sier Nygård.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.