Regjeringen legger til rette for at eldre kan bo hjemme

bolig blokk leilighet

Den nye regjeringen sier ikke bare at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, men de presiseres at det skal legges til rette for at flere eldre kan bo hjemme. Dette medfører blant annet satsing på oppgradering av eksisterende boliger.

Det skal vurderes belønningsordninger for kommuner som satser forebyggende for eldre. Forebygging for eldre slik NBBL ser det handler om trygge boliger med god tilgjengelighet både inne og ute.

Les også:  14 omkom i trafikken i mars

– Regjeringen legger opp til å styrke utbyggingen av trygghetsboliger, slik NBBL har foreslått. Og ikke minst setter vi stor pris på at det nå legges opp til tilskudd til rehabilitering av omsorgsboliger. Det er helt avgjørende for at omsorgsborettslagene bygd på 90-tallet kan bli gode omsorgsboliger for framtida. Nå gjenstår det bare å få heisen på plass i eldre blokker, sier spesialrådgiver Bente Johansen, og håper at regjeringen også vil øke støtten til etterinstallering av heis i tiden som kommer.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Viktige hovedpunkter i regjeringsplattformen:

  • Følge opp kommunenes arbeid med å gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet».
  • Styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.
  • Gi tilskudd til både netto tilvekst og rehabilitering av plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
  • Legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi, og vurdere belønningsordninger for kommuner som satser forebyggende for eldre.
  • Legge til rette for at flere eldre kan bo hjemme.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.