Distriktsenergi: Oppskrift på å rasere små og mellomstore kraftselskap

distriktsenergi

Regjeringen sier i statsbudsjettet at de ikke ønsker en lik nettleie i Norge, men dersom de store energiselskapene overtar de små og mellomstore nettselskapene, og på den måten utjevner nettleien, da er regjeringen for. Med andre ord er regjeringen for likere nettleie dersom resultatet er at de blir kvitt en rekke nettselskaper i Norge.

– Distriktsenergi kommer til å jobbe hardt for at Stortinget sier nei til regjeringens forslag og på nytt krever at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en vurdering av en utjevning av nettleien. Det sier daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert.

– Nettselskapene i distriktene gjør en fantastisk jobb og er tidvis både billigere og bedre enn de store. Det er en utbredt misforståelse at nettleien er billigst der selskapene er mest effektive. Vi krever som NVE effektive selskaper, store som små, men vi er lei av å måtte banke inn i beslutningstagerne at det er topografi og antall kunder til å dele regningen på som er hovedårsakene til forskjellig nettleie i Norge – ikke effektivitet. Regjeringen vet naturligvis dette, men målet om færre selskaper i Norge overskygger tydeligvis dette. Så regjeringens forslag er definitivt ikke oppskriften for å utjevne nettleien i Norge, slik vi ser det sier Lockert.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Opposisjonen er i mot
– Jeg har i dag snakket med en rekke av stortingspolitikere fra opposisjonen i Energi- og miljøkomiteen. Reaksjonen fra Vandrehallen i Stortinget på budsjettdagen er at regjeringens avvisning av utjevning av nettariffene ikke på noen måte er et tilstrekkelig svar fra regjeringen på spørsmålet om lik eller likere tariffer.

Det var Krf ved stortingsrepresentant Tore Storehaug som våren 2018 fikk flertall i stortinget for følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.» Men nå vender Regjeringen tommelen ned for dette. I statsbudsjettet skriver Olje- og energiministeren:

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i 2010 en utredning av den samlede reguleringen av strømnettet. NVE har i 2018 oppdatert og vurdert om det har skjedd relevante endringer i forutsetningene for konklusjonene som angår tariffutjevning i 2010-rapporten. Gjennomgangen og vurderingene er oppsummert i kap. 12 Utjamning av nettariffane i Noreg i proposisjonens del III, side 139. NVE konkluderer med at en modell med hel eller delvis tariffutjevning vil svekke nettselskapenes insentiver til å redusere kostnader. Det legges ikke opp til å innføre en ordning for utjevning av nettariffer i budsjettet for 2019. Med bakgrunn i denne gjennomgangen anses anmodningsvedtaket som fulgt opp.»

Store forskjeller
Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er landsnittet på nettleie (inklusiv merverdiavgift og forbruksavgift) per kWh på 53,9 øre, hvis en omregner til et forbruk 20 000 kWh. På samme tid er nettleien per kWh på 71,2 øre i Sogn og Fjordane og 62,4 øre i Nord-Trøndelag, mens den er 50,5 øre i Oslo og 50,6 øre i Akershus.

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

– Det er mange underlige virkninger eller bivirkninger av nettleien i dag og en av de er at det er dyrest å få tilgang til strøm i områder med mye produksjon. I Sogn og Fjordane ser man rett på fossefallene, de har dyrets nettleie og strømmen er et ballkast unna. I Oslo produserer det ikke en kWh utover noe fjernvarme og her er tilgangen til strømmen via nettleien billigst. Slik kan det ikke være, sier Lockert.

– Tilgang til strøm er et av våre primærbehov i Norge i dag. Kostnadene for denne tilgangen varierer betydelig avhengig av hvor man bor. Årsakene til prisforskjellene er avhengige av tilfeldige grensesnitt i nettet og i all hovedsak knyttet til topografi og antall kunder til å dele på regningen. Dette mener vi blir en feil måte å prise denne tjenesten på, sier Lockert.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.