Ønsker konkurranse på like vilkår i treningsbransjen

trening virke

En av de mest kjente sakene knyttet til offentlig treningssenterdrift, den såkalte Kippermoen-saken, har nå funnet sin løsning. Saken gjelder et kommunalt drevet treningssenter tilknyttet idrettssenteret og badet ved Kippermoen i Vefsn kommune (Mosjøen).

Saken var gjenstand for en årelang prosess i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som i utgangspunktet ble avsluttet i 2013. ESA kom da til at finansieringen av Kippermoen treningssenter var i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler, og Norge og Vefsn kommune ble gitt en frist til å bringe driften i samsvar med reglene.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Frisk3, det lokale private treningssenteret, gikk i etterkant av denne saken til sak mot kommunen med krav om erstatning. Denne saken er nå løst ved at det i oktober 2017 ble inngått et forlik mellom partene hvor kommunen betaler 1,2 millioner kroner til Frisk3.

– Vi er glade for forlik i saken mellom det private treningssenteret Frisk3 og Vefsn kommune, men dessverre er det fortsatt mange private som opplever at de ikke har like vilkår i konkurranse med offentlige tilbydere, sier direktør for Virke Trening, Anne Thidemann.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Hun mener saken illustrerer hvor viktig det er at kommuner og andre offentlige aktører sørger for å opptre ryddig når de beveger seg ut i kommersielle markeder.

– Selv om denne saken nå er løst, er det fortsatt flere andre saker hvor det foreligger mistanke om at det offentlige gir fordeler til egne virksomheter. Virke har i de senere årene jobbet hardt for å oppnå like vilkår mellom private og offentlige treningssentre, og fortsetter å ha stort politisk trykk på dette, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening som representerer treningssenterbransjen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.