Økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

gunnar andreassen

I september 2022 var det 6 089 personer i Nordland som mottok arbeidsavklarings-penger (AAP). Dette utgjør 4,1 prosent av befolkningen (18-66 år). Sammenliknet med samme måned i fjor økte antall mottakere med 340 personer, noe som tilsvarer en økning på 5,9 prosent.

– Økningen i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger kan ha sammenheng både med koronapandemien og endringene i regelverket i folketrygdloven, sier Cathrine Stavnes, direktør for NAV Nordland.

Den vanligste medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne blant personer som mottar arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser. Ved utgangen av september 2022 hadde 39 prosent en eller annen form for psykisk lidelse. Etter psykiske lidelser er muskel- og skjelettlidelser den vanligste diagnosegruppen, med 34 prosent av alle AAP-mottakere.

Les også:  LESERINNLEGG: Gratulerer Narvik!

Det var 1 411 mottakere av arbeidsavklaringspenger under 30 år i september 2022 (4,1 prosent av befolkningen i aldersgruppen). Dette er på samme nivå som samme måned i fjor, da det var 1 403 unge AAP-mottakere.

– Blant de unge AAP-mottakerne er det hele 66,5 prosent som har en psykisk lidelse som den medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne, sier Stavnes. – Derfor er det viktig at vi opprettholder det tette samarbeidet med aktørene innen helse og utdanning, med felles mål om å inkludere flere unge i arbeidslivet. Godt samarbeid med arbeidsgivere er en forutsetning for å lykkes og svært viktig for oss i NAV.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Ved utgangen av september 2022 var det 9 040 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 486 flere sammenlignet med september 2021, som utgjør en økning på 5,7 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av september 6,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Ser vi på aldersgruppen under 30 år er det 6,6 prosent som er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.