Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatministeren i møte om koronaens konsekvenser for sjømatnæringen

Koronapandemiens konsekvenser på fiskerisektoren og sjømatmarkedene var tema da fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møtte sine nordatlantiske kollegaer. – Norsk sjømatnæring har klart seg bra gjennom en pandemi som har vært... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Forlenget søknadsfrist i kompensasjonsordningen

Søknadsfrist for tilskuddsperiodene september–oktober og november–desember 2020 forlenges til 15. juni 2021. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt meldinger fra revisor- og regnskapsførerbransjen om at det er behov for å forlenge søknadsfristen for... Les mer »
Iselin Nybø

Forenkling for næringslivet: 11 milliarder kroner spart årlig

Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er per årsskiftet kuttet med ytterligere 11 milliarder kroner. Regjeringens mål på 10 milliarder kroner er dermed oppnådd ett år før fristen. –... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Midlertidig stans for særtillatelser i lakseoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett, i første omgang frem til Havbruksstrategien legges frem før sommeren. Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser som for... Les mer »
rikstv

Strim og RiksTV utvider samarbeidet med Discovery

Strømmetjenesten Strim og RiksTV har inngått en avtale med Discovery om å utvide samarbeidet med Eurosport, nye mat- og reisekanaler og flere drama- og dokumentarepisoder i Strim. Den norske strømmetjenesten Strim eies... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nye krav til veiing av fisk

Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter frem flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av tiltakene som ble nevnt. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender nå forslag om nye krav... Les mer »
Elsparkesykkel

Satser på elektriske fremkomstmidler i Danmark

Skandinavia har ikke bare latt seg begeistre av Tesla elbiler og Segway som klimavennlige og moderne transportmidler, lovgivning og innovasjon i de skandinaviske landene har også åpnet for helt nye og spennende... Les mer »
posten

Post i butikk fyller 20 år 1. mars

For 20 år siden åpnet Posten de første 18 Post i butikk. Dette var Postens første svar på Internett og en ny digital tid. I 2020 hadde Post i butikk 35 millioner kundebesøk og leverte ut 29 millioner pakker. Åpningen... Les mer »
sjømatrådet

Norges Sjømatråd: – Solid vekst for fryst torskefilet

2020 ble året da europeiske forbrukere for alvor omfavnet fryst torskefilet fra Norge. Eksporten av flere ferske produkter falt umiddelbart da både restauranter og fiskedisker måtte stenge ned i viktige markeder på grunn... Les mer »
Iselin Nybø

I sluttfasen av frihandelsforhandlingene med Storbritannia

Næringsminister Iselin Nybø hadde torsdag et møte med sin kollega Ranil Jayawardena i det britiske handelsdepartementet. – Vi går nå inn i siste fase av forhandlingene med Storbritannia. Målet er at en... Les mer »