Ny undersøkelse: Liten tillit til politikere etter pendlerbolig-skandalene

Revisorforeningen

Tilliten til politikerne faller som en sten. Det er en konsekvens av at de selv, gjennom mange år, har unnlatt å ta tak i ukulturen, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Aftenposten svarer 65 prosent at de har svekket tillit til norske politikere etter pendlerboligsaken.

– Tilliten er skjør. Den tar tid å bygge opp og rives raskt og brutalt ned. Det må også politikerne være seg bevisst. Det handler om Norges aller viktigste aktiva. Norsk tillitskultur er selve grunnmuren i velferdssamfunnet og demokratiet. Uten den ville verdiskapningen og velferden vært på et helt annet nivå, sier Kvalevåg.

Les også:  Ber Energikommisjonen om informasjon om journalføring og arkivering

– Manglende tydelighet om hvordan regler skal tolkes, svært mangelfull oppfølging og ikke minst fravær av kontroll og sanksjoner, har skapt denne ukulturen. Representantene og partiene har overlatt til media å lete opp grove enkelttilfeller, og deretter sittet stille i båten under opprullingene. De har latt seg selv bli drevet fra skanse til skanse, sier Kvalevåg.

– For en utenforstående er det helt ufattelig at de har tillatt dette å skje. Diskusjonene om disse ordningene, det være seg pendlerboliger, reiseregninger, diett, stortingspensjon og andre goder, har vært tema i flere tiår. Det er aldri gjort et forsøk på å rydde ordentlig opp. Prisen de nå betaler er sterkt redusert tillit. Det er en varslet krise, sier Kvalevåg.

Les også:  Stortinget sier nei til tredje juridisk kjønn

– Det er bra at vår nye stortingspresident nå varsler så tydelig at det skal ryddes opp i alle ordninger stortingsrepresentantene har. Måten de har behandlet disse sakene til nå, inngir ingen tillit. Jeg ønsker stortingspresident Masud Gharahkhani lykke til med dette viktige arbeidet. Det er nå helt nødvendig raskt å starte jobben med å gjenreise tilliten, sier Kvalevåg

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.