Ny undersøkelse: Folk har liten tillit til klimaforskning

jorden

Tilliten er høyest til helseforskning, men tilliten er ikke tilsvarende høy til klimaforskning. Tallene fra Forskningsrådets siste befolkningsundersøkelse viser at 83 prosent av befolkningen har meget eller ganske stor tillit til forskningen. Selv om den generelle tilliten til forskning er høy, er det ikke all forskning som har like høy tillit.

75 prosent har svært stor eller stor tillit til helseforskning, mens tilsvarende tall for kjønns- og likestillingsforskning er 50 prosent. 56 prosent har svært stor eller stor tillit til klimaforskning, men 13 prosent har liten eller svært liten tillit til forskning på dette feltet.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

– Det er betryggende å se at nordmenns tillit til forskning generelt er høy, men det er urovekkende at klimaspørsmålet synes å være noe som skaper polarisering blant folk også når det gjelder forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Folk med utdanning utover videregående skole har betydelig større tillit til forskning enn andre. Dette gjelder klimafeltet mer enn de andre feltene.

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

85 prosent mener at forskning er til nytte for allmenheten. Imidlertid sier 30 prosent seg enig i påstanden «forskningsresultater er ofte kjøpt av industri eller myndigheter og er dermed ikke til å stole på» og et tilsvarende antall sier ja til påstanden «forskningsresultater er i stor grad preget av forskernes egne politiske holdninger og oppfatninger». Dette perspektivet påvirker kanskje også generell tillit til forskere. 72 prosent har meget eller ganske stor tillit til forskere, mens 83 prosent har tillit til forskning.

Forskning som er finansiert av internasjonale forskningsprogrammer (som for eksempel EUs forskningsprogram) har klart høyest tillit (67 prosent), offentlig finansiert forskning ligger som nummer to (59 prosent), organisasjoner og stiftelser deretter (47 prosent), mens næringslivsfinansiert forskning scorer lavest (31 prosent).

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.